กกต.เตรียมจัดเวทีดีเบตเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญผ่านสถานีโทรทัศน์

กกต.เตรียมจัดเวทีดีเบตเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญผ่านสถานีโทรทัศน์

กกต.เตรียมจัดเวทีดีเบตเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญผ่านสถานีโทรทัศน์

รูปข่าว : กกต.เตรียมจัดเวทีดีเบตเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญผ่านสถานีโทรทัศน์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยเตรียมจัดเวทีให้ผู้เห็นด้วยและเห็นต่างในร่างรัฐธรรมนูญ ได้แสดงออกทางความคิดเห็นผ่านการดีเบตทางสถานีโทรทัศน์ พร้อมเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ตาสัปปะรด" แจ้งเบาะแสการกระทำผิดลงประชามติ

วันนี้ (17 ก.พ.2559) ที่ศูนย์เตรียมการและประสานการออกเสียงประชามติ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินการออกเสียงประชามติ 3 ป. คือ ประชาชนสะดวก ประชามติที่เที่ยงธรรม และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ว่า กกต. เตรียมดำเนินการให้ฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นต่างในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ ได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมผ่านการดีเบตที่ กกต. จัดขึ้น เป็นเวทีทางสถานีโทรทัศน์ที่ได้ประสานประมาณ 10 ครั้ง รวมถึงการรณรงค์สามารถทำได้ทุกรูปแบบ แต่ไม่อนุญาตให้จัดดีเบตนอกเวทีของ กกต. เพื่อให้การรณรงค์เป็นไปด้วยเหตุผล ป้องกันการก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่าย

นอกจากนี้ กกต. จัดส่งเสริมให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ตาสัปปะรด" เพื่อส่งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส ที่เห็นว่าอาจมีการกระทำผิดการลงประชามติ หรือการลงคะแนนมายัง กกต. ส่วนแอพพลิเคชั่นดาวน์เหนือจะช่วยให้ประชาชนในการหาพิกัดหน่วยที่ตั้งจุดลงคะแนนของตัวเอง ซึ่งข้อมูลสถานที่จะอัพเดทก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน

กลับขึ้นด้านบน