ชี้ร่างรัฐธรรมนูญมีคำว่า “ชุมชน” แต่ถูกจำกัดสิทธิ รัฐบาลอ้างกระทบความมั่นคง

ชี้ร่างรัฐธรรมนูญมีคำว่า “ชุมชน” แต่ถูกจำกัดสิทธิ รัฐบาลอ้างกระทบความมั่นคง

ชี้ร่างรัฐธรรมนูญมีคำว่า “ชุมชน” แต่ถูกจำกัดสิทธิ รัฐบาลอ้างกระทบความมั่นคง

รูปข่าว : ชี้ร่างรัฐธรรมนูญมีคำว่า “ชุมชน” แต่ถูกจำกัดสิทธิ รัฐบาลอ้างกระทบความมั่นคง

วันนี้ (17 ก.พ.) เวลา 10.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
จัดราชดำเนินเสวนาหัวข้อ “เมื่อสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญหายไป ชาวบ้านจะพึ่งพาใคร?” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ น.ส. ส.รัตนมณี พลกล้า ผู้ประสานงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน น.ส.สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ อินกว่าง เครือข่ายเชียงรากใหญ่ นายดิเรก เหมนคร เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้น หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพประชาชนและสิทธิชุมชน วันนี้เครือข่ายภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหว แสดงความคิดเห็นว่าหากสิทธิชุมชนหายไปจากรัฐธรรมนูญ จะทำให้ประชาชนขาดเสรีภาพในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตัวเอง

น.ส. ส.รัตนมณี พลกล้า ผู้ประสานงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน สะท้อนว่า รัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่กำหนดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นที่มาของอำนาจและการใช้อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงไม่ควรลดทอนสิทธิเสรีภาพด้วยการตัดทอนเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับประชาชนด้านการตัดสินใจในชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบโครงการ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 

ส.รัตนมณีกล่าวว่า อาจจะดูเหมือนว่ามีคำว่าชุมชนอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่จริงๆ แล้วก็มีปัญหาในการเข้าถึงความเป็นชุมชน อันที่สอง มีการบอกว่าชุมชนสามารถที่จะจัดการหรือดูแลตัวเอง แต่ถ้าเราไปดูจริงๆ มีข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ที่ถูกพูดถึงรวมทั้งการใช้สิทธิที่จะรวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อจะทำอะไรบางอย่าง มันถูกกำหนดด้วยว่า ต้องไม่กระทบความมั่นคงของรัฐ การตีความเรื่องความมั่นคงของรัฐคืออะไร ซึ่งมันกว้าง มันสามารถตีความให้แคบหรือกว้างได้ มันก็อยู่ที่คนที่นำไปใช้

ในเวทีนี้ยังมีข้อเสนอจากเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐเข้าร่วม โดยเสนอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบรรจุเรื่องสิทธิชุมชน ให้มีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นกลไกสร้างความเป็นประชาธิปไตย ที่ให้สิทธิประชาชนโดยสมบูรณ์

 

กลับขึ้นด้านบน