สปสช.จัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้สิทธิ 3 กองทุนสุขภาพลดความซ้ำซ้อน ช่วยรัฐประหยัด 1.4 พันล้าน

สปสช.จัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้สิทธิ 3 กองทุนสุขภาพลดความซ้ำซ้อน ช่วยรัฐประหยัด 1.4 พันล้าน

สปสช.จัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้สิทธิ 3 กองทุนสุขภาพลดความซ้ำซ้อน ช่วยรัฐประหยัด 1.4 พันล้าน

รูปข่าว : สปสช.จัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้สิทธิ 3 กองทุนสุขภาพลดความซ้ำซ้อน ช่วยรัฐประหยัด 1.4 พันล้าน

สปสช.จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลทุกกองทุนสุขภาพ ลดความซ้ำซ้อนของสิทธิและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลจะลดค่าใช้ลงได้กว่า 1,000 ล้านบาท

วันนี้ (17 ก.พ.2559) สปสช.จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลทุกกองทุนสุขภาพเพื่อลดความซ้ำซ้อนของสิทธิและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลจะลดค่าใช้ลงได้กว่า 1,000 ล้านบาท

ผลกระทบจากการไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ 3 กองทุนได้แก่ กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกันระหว่างกองทุนและมีบางข้อมูลสูญหาย มีการออกบัตรซ้ำซ้อนในผู้ที่มีสิทธิอยู่แล้ว

ล่าสุดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บอร์ด สปสช.ได้มีมติตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน โดยให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำ และให้ทุกหน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาล จัดส่งให้กับ สปสช.

เภสัชกรหญิงเนตรนภิส สุชนวนิช รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความซ้ำซ้อนระหว่างสิทธิรักษาพยาบาล คาดว่าภายในเดือน พ.ย.นี้ ฐานข้อมูลจะพร้อมใช้งาน และเมื่อฐานข้อมูลกลางไว้ใช้ตรวจสอบกลุ่มผู้มีสิทธิที่ถูกต้อง รัฐบาลจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ซ้ำซ้อนลงได้ 1,425 ล้านบาท

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน