ศธ.พบสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภาคใต้ เบิกใช้งบอุดหนุนรายหัว นร.ผิดวัตถุประสงค์ 125 ล้านบาท

ศธ.พบสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภาคใต้ เบิกใช้งบอุดหนุนรายหัว นร.ผิดวัตถุประสงค์ 125 ล้านบาท

ศธ.พบสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภาคใต้ เบิกใช้งบอุดหนุนรายหัว นร.ผิดวัตถุประสงค์ 125 ล้านบาท

รูปข่าว : ศธ.พบสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภาคใต้ เบิกใช้งบอุดหนุนรายหัว นร.ผิดวัตถุประสงค์ 125 ล้านบาท

รมช.ศธ. เผย พบการเบิกเงินอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภาคใต้ นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 125 ล้านบาท โดยสถานศึกษาอยู่ระหว่างทยอยคืนเงิน ขณะที่ ศธ.ได้วางมาตรการใหม่ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด

วันนี้ (18 ก.พ. 2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที จ.ยะลา ร่วมกับรองแม่ทัพภาค 4 ผู้ว่าราชการ 5 จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 2,000 คน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการยกระดับการศึกษา และชี้แจงนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ วานนี้ (17 ก.พ.)

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบย้อนหลังของ ศธ. พบการเบิกเงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียนเอกชนที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และเรียกเงินคืนจากโรงเรียนที่มีปัญหาจำนวน 125 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างทยอยคืนเงิน และทาง ศธ.ได้วางมาตรการดำเนินการใหม่ เพื่อให้งบประมาณทางด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้อย่างความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

“ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับและลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีคุณภาพทางการศึกษาเท่าเทียมกับภาคอื่นๆ ของไทย ซึ่งส่งผลให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มีโอกาส มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการเรียน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ” รมช.ศธ. ระบุ

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่ออีกว่า ยังขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ให้ร่วมสอดส่องดูแลความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อรักษาโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลาน

กลับขึ้นด้านบน