ก.คมนาคมให้ ขสมก.วางแผนใช้เงินอุดหนุนโครงการรถเมล์ฟรีชำระหนี้ค่าน้ำมัน ปตท.

ก.คมนาคมให้ ขสมก.วางแผนใช้เงินอุดหนุนโครงการรถเมล์ฟรีชำระหนี้ค่าน้ำมัน ปตท.

ก.คมนาคมให้ ขสมก.วางแผนใช้เงินอุดหนุนโครงการรถเมล์ฟรีชำระหนี้ค่าน้ำมัน ปตท.

รูปข่าว : ก.คมนาคมให้ ขสมก.วางแผนใช้เงินอุดหนุนโครงการรถเมล์ฟรีชำระหนี้ค่าน้ำมัน ปตท.

ก.คมนาคมมติให้ ขสมก. วางแผนเรื่องเวลาที่ได้รับเงินอุดหนุน PSO และได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการรถเมล์ฟรีฯ ปรับให้สอดคล้องกับการชำระหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยปรับค้างชำระของ ปตท.ที่ค้างชำระมาเป็นเวลานาน

วันนี้ (18 ก.พ.2559) นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือหนี้ค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยปรับค้างชำระของ ขสมก. เนื่องจากที่ผ่านมา ปตท. ได้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ ขสมก. แต่ ขสมก.ไม่สามารถชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงซื้อขายได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินจนทำให้มีหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยปรับค้างชำระเป็นจำนวนสะสมเพิ่มมากขึ้น

เบื้องต้นมีมติให้ ขสมก. วางแผนเรื่องเวลาที่ได้รับเงินอุดหนุน PSO และได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการรถเมล์ฟรีฯ ปรับให้สอดคล้องกับการชำระหนี้ และวางแผนการเพิ่มรายได้ให้สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูของ ขสมก. สำหรับแนวทางการกู้เงินเพื่อมาชำระหนี้จะต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน

กลับขึ้นด้านบน