กรม สบส.ประชุมพิจารณาการโฆษณาสถานพยาบาลความงาม "เซปิง" 4 มี.ค.นี้

กรม สบส.ประชุมพิจารณาการโฆษณาสถานพยาบาลความงาม "เซปิง" 4 มี.ค.นี้

กรม สบส.ประชุมพิจารณาการโฆษณาสถานพยาบาลความงาม "เซปิง" 4 มี.ค.นี้

รูปข่าว : กรม สบส.ประชุมพิจารณาการโฆษณาสถานพยาบาลความงาม "เซปิง" 4 มี.ค.นี้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลความงามของ น.ส.เซปิง ไชยสาส์น เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลในวันที่ 4 มี.ค.2559 หากพบมีมูลผิดตามกฎหมายจะส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ

วันนี้ (19 ก.พ.2559) น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกรณี น.ส.เซปิง ไชยสาส์น เจ้าของโครงการ "เฟซออฟ บาย ด็อกเตอร์เซปิง" ได้ทำศัลยกรรมความงามให้กับนายสุรชัย สมบัติเจริญ นักแสดงและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังว่า จากพยานหลักฐานพบว่าน่าจะเป็นความผิดในประเด็นของการชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ในมาตรา 38 ที่บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาล โฆษณาหรือประกาศ หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาหรือประกาศใดๆ ซึ่งชื่อ ที่ตั้ง หรือกิจการสถานพยาบาล หรือคุณวุฒิ หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน โดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล

ขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่กรม สบส.ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลในวันที่ 4 มี.ค.2559 เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่ายทั้งผู้แทน สคบ. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนแพทยสภา อัยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยมีรองอธิบดีกรม สบส.เป็นประธานพิจารณาตัดสินด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อธิบดีกรม สบส.กล่าวว่า หากผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว ว่าผิดกฎหมายการโฆษณาสถานพยาบาล จะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งมีนักกฎหมายจากกองกฎหมายของกรม สบส. อัยการ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ มีรองอธิบดีกรม สบส.เป็นประธาน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ขั้นตอนนี้เป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา คาดว่าจะสามารถยุติเรื่องไม่เกินเดือน มี.ค.2559

สำหรับโทษความผิดการโฆษณาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติการโฆษณา การปรับนี้จะดำเนินการกับสถานพยาบาลที่กระทำผิด หากมีสาขาเครือข่ายที่โฆษณาด้วยก็จะคูณจำนวนสาขาไปด้วย

กลับขึ้นด้านบน