บอร์ดสสส.เตรียมชง "7 ผู้ทรงคุณวุฒิ" ใหม่ให้ครม.สัปดาห์หน้า ยันไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

บอร์ดสสส.เตรียมชง "7 ผู้ทรงคุณวุฒิ" ใหม่ให้ครม.สัปดาห์หน้า ยันไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

บอร์ดสสส.เตรียมชง "7 ผู้ทรงคุณวุฒิ" ใหม่ให้ครม.สัปดาห์หน้า ยันไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

รูปข่าว : บอร์ดสสส.เตรียมชง "7 ผู้ทรงคุณวุฒิ" ใหม่ให้ครม.สัปดาห์หน้า ยันไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

เตรียมชงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใหม่สสส. 7 คน เข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้า นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ นั่งรองประธานคนที่ 2 บอร์ดระบุผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

วันนี้ (20 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์รายงานว่า จากการประชุม กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ นั้น ที่ประชุมบอร์ดได้พิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จำนวน 7 คน เป็นที่เรียบร้อยคือ
1.นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2.นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 3.นางสุวรรณี คำมั่น 4.นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ 5.รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก 6.นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ และ 7.นายสัมพันธ์ ศิลปะนาฏ

ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการที่ผ่านการสรรหาใหม่ ทั้ง 7 คน ไม่พบว่า มีตำแหน่งในมูลนิธิหรือองค์กรใด ที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ตามระเบียบใหม่ และจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้

สำหรับ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ อดีตผู้ช่วยรมว.สาธารณสุข และ อดีตผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง รองประธานบอร์ดสสส. คนที่ 2 และตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อีก 6 คน คือ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

นางสุวรรณี คำมั่น อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาชุมชน นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสื่อมวลชน

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการกีฬา นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปวัฒนธรรม และ นายสัมพันธ์ ศิลปะนาฏ รองประธานผู้จัดการ บริษัท เอชจีเอชที(ประเทศไทย) จำกัด เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร

กลับขึ้นด้านบน