กสม.ประณามผู้ก่อเหตุรุนแรงต่อ จนท.-ปชช.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กสม.ประณามผู้ก่อเหตุรุนแรงต่อ จนท.-ปชช.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กสม.ประณามผู้ก่อเหตุรุนแรงต่อ จนท.-ปชช.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปข่าว : กสม.ประณามผู้ก่อเหตุรุนแรงต่อ จนท.-ปชช.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (20 ก.พ.2559) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรง ไร้มนุษยธรรมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยอาวุธสงคราม และการกระทำที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และป่าเถื่อน เช่น การใช้ระเบิดสังหารในที่ชุมชน การใช้อาวุธสงครามสังหารเด็กและสตรี รวมถึงลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายของผู้ที่บริสุทธิ์แล้ว ยังเกิดความเศร้าสลดใจแก่ผู้ที่พบเห็นและสังคมโดยรวม โดย กสม. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทุกเหตุการณ์ ต่อทุกชีวิตและร่างกาย ต่อทุกครอบครัวที่สูญเสียดังกล่าว

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2559 เวลาประมาณ 08.10 น. ได้มีกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (เฉพาะกิจ 33) บริเวณ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจดังกล่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 คน และมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นเด็กชายอายุเพียง 7 ปี เด็กหญิงอายุ 12 ปี และผู้หญิง ยังความสลดเสียใจต่อการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ดังปรากฏเป็นข่าวแล้วนั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปกป้องหลักการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันจะละเมิดมิได้ ขอประณามการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม อีกทั้งขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละและกล้าหาญในการปกป้องประเทศชาติ และขอเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติดังนี้

1.ขอให้ผู้ที่ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงได้ยุติการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิมนุษยชนทันที เพราะการกระทำดังกล่าวนอกจากจะละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อมนุษยธรรมอีกด้วย
2. ขอสนับสนุนให้รัฐบาล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหาย อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ดำเนินการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าว
4. ประชาชนและทุกภาคส่วนของชุมชน จะต้องช่วยกันสอดส่องและระมัดระวังถึงภยันตรายทั้งปวงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรง และแนวทางอยู่ร่วมกันในฐานะประชาชนชาวไทยอย่างสันติสุข

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะติดตามสถานการณ์และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งจะดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบในโอกาสต่อไป

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน