รัฐบาลย้ำโครงการ รด.จิตอาสา ไม่ใช่การชี้นำรับร่างรัฐธรรมนูญ

รัฐบาลย้ำโครงการ รด.จิตอาสา ไม่ใช่การชี้นำรับร่างรัฐธรรมนูญ

รัฐบาลย้ำโครงการ รด.จิตอาสา ไม่ใช่การชี้นำรับร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : รัฐบาลย้ำโครงการ รด.จิตอาสา ไม่ใช่การชี้นำรับร่างรัฐธรรมนูญ

รัฐบาลยืนยัน "โครงการ รด.จิตอาสา" ไม่ใช่การชี้นำประชาชนให้รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการสร้างการรับรู้ประเด็นสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ

วันนี้ (20 ก.พ.2559) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงรายละเอียดของ "โครงการ รด.จิตอาสา" ที่มีข้อกังวลถึงการชี้นำประชาชนให้ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ภารกิจของนักศึกษาวิชาทหารในโครงการนี้ คือ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการออกเสียงประชามติ และเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนบริเวณหน้าหน่วยลงประชามติ ซึ่งไม่ใช่การชี้นำให้ประชาชนรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการตัดสินใจถือเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้สิทธิ์

นอกจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. กำชับให้กองทัพสนับสนุนกิจการบ้านเมือง แต่ให้กำลังพลวางตัวเป็นกลางและไม่ชี้นำ เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ พร้อมขอให้สังคมเข้าใจและเชื่อในเจตนารมณ์ที่ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง

ขณะที่ความเคลื่อนไหวการพิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอแนะของหลายองค์กร ได้มีการตอบรับที่จะปรับแก้ในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะยึดเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาบัญญัติเพิ่มเติมไว้ รวมถึงประเด็นสิทธิการฟ้องร้องต่อรัฐ แต่ยังไม่ชัดเจนถึงข้อบัญญัติที่เกิดความเห็นต่างหลายประเด็น เช่น ที่มาของนายกรัฐมนตรี การได้มาซึ่ง สว. และประเด็นการกระจายอำนาจและหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องบัญญัติทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

 

กลับขึ้นด้านบน