เครือข่ายพิทักษ์พุทธศาสนายืนยันไม่ชุมนุมวันมาฆบูชา

เครือข่ายพิทักษ์พุทธศาสนายืนยันไม่ชุมนุมวันมาฆบูชา

เครือข่ายพิทักษ์พุทธศาสนายืนยันไม่ชุมนุมวันมาฆบูชา

รูปข่าว : เครือข่ายพิทักษ์พุทธศาสนายืนยันไม่ชุมนุมวันมาฆบูชา

"พระเมธีธรรมาจารย์" เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเครือข่ายพระสงฆ์ที่สนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการเสนอชื่อพระสงฆ์เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ยืนยันว่าจะไม่มีการชุมนุมกันในวันพรุ่งนี้ (22 ก.พ.2559) ตามที่มีกระแสข่าว

พระเมธีธรรมาจารย์กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา พระสงฆ์จะต้องอยู่วัดเพื่อทำกิจกรรมในวันพระใหญ่ ดังนั้นกระแสข่าวที่ว่าคณะสงฆ์จะออกมาชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเสนอสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ไปตามขั้นตอนนั้น จึงไม่เป็นความจริง พร้อมกับยืนยันว่าทางศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ จะไม่มีการทำกิจกรรม ประชุมหรือชุมนุมใดๆ แต่คณะสงฆ์กลุ่มอื่นๆ จะมีการชุมนุมในวันพรุ่งนี้หรือไม่นั้นตนไม่ทราบ

"เวลานี้ยืนยันได้เฉพาะในส่วนของภาคีเครือข่ายศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่อาตมาเป็นเลขาธิการอยู่ แต่เครือข่ายอื่นไม่สามารถยืนยันได้ ณ เวลานี้ เพราะว่าความรู้สึกหลังจากที่ไปยื่นจดหมายมาแล้ว และท่าทีของฝ่ายรัฐยังเหมือนเดิม อาตมาต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้พระสงฆ์จำนวนมาก อีกหลายเครือข่ายที่แยกตัวออกไปทำกิจกรรมในลักษณะนี้ มีแนวโน้มจะพัฒนาขึ้นอีกหลายเครือข่าย" พระเมธีธรรมาจารย์กล่าว

 

ก่อนหน้านี้ภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธได้ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อไปยังรัฐบาล คือ 1) ห้ามหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก้าวก่ายเรื่องคณะสงฆ์ 2) ขอให้รัฐบาลถือธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมา หากจะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมก่อน 3) ขอให้นายกรัฐมนตรียึดถือมติมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ 4) ขอให้รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการปฏิบัติต่อคณะสงฆ์ด้วยความเคารพ และ 5) ขอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

 

กลับขึ้นด้านบน