ปลดล็อกต่างชาติ ไม่ต้องขออนุญาตทำธุรกิจธนาคาร-ประกันภัย มีผลปลาย ก.พ.

ปลดล็อกต่างชาติ ไม่ต้องขออนุญาตทำธุรกิจธนาคาร-ประกันภัย มีผลปลาย ก.พ.

ปลดล็อกต่างชาติ ไม่ต้องขออนุญาตทำธุรกิจธนาคาร-ประกันภัย มีผลปลาย ก.พ.

รูปข่าว : ปลดล็อกต่างชาติ ไม่ต้องขออนุญาตทำธุรกิจธนาคาร-ประกันภัย มีผลปลาย ก.พ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามปลดล็อกธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย พ้นบัญชีสามต่างด้าวแล้ว คาดมีผลบังคับใช้ปลายเดือน ก.พ.นี้

วันนี้ (22 ก.พ.2559) น.ส.รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการ ที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายเดือน ก.พ.2559 นี้ โดยจะส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการ จำนวน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจสำนักงานผู้แทนธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจในบัญชีสามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการแข่งขันมากขึ้น

การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว เพิ่มทางเลือกหลากหลายให้กับประชาชน และเป็นแรงหนุนให้ไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน ประกันภัย ในระดับภูมิภาคอาเซียน

 

 

กลับขึ้นด้านบน