สบส.เข้มงวดสถานพยาบาลของรัฐ-เอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายอุ้มบุญ ห้ามทำเพื่อการค้า

สบส.เข้มงวดสถานพยาบาลของรัฐ-เอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายอุ้มบุญ ห้ามทำเพื่อการค้า

สบส.เข้มงวดสถานพยาบาลของรัฐ-เอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายอุ้มบุญ ห้ามทำเพื่อการค้า

รูปข่าว : สบส.เข้มงวดสถานพยาบาลของรัฐ-เอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายอุ้มบุญ ห้ามทำเพื่อการค้า

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กำชับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ-เอกชนทั่วประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมายอุ้มบุญ ห้ามทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

วันนี้ (23 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้แทนจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ปี 2558 หรือที่รู้จักในชื่อกฎหมายอุ้มบุญ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.2558 ล่าสุดได้มีการดำเนินการออกกฎหมายลูก 15 ฉบับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) สร้างความเข้าใจกับตัวแทนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามทำอุ้มบุญเพื่อประโยชน์ทางการค้า

นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า มีการออกกฎหมายลูกเพื่อควบคุมหลักเกณฑ์ การให้บริการ มาตรฐานจริยธรรมของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการทอดทิ้งเด็ก รวม 15 ฉบับ โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2558 ที่ผ่านมา

โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้การตั้งครรภ์แทน หรือ อุ้มบุญ ทำได้คู่สมรสที่มีบุตรยากที่เป็นคนไทย ซึ่งจดทะเบียนถูต้องตามกฎหมาย ส่วนคู่สมรส คนไทยที่แต่งงานกับต่างชาติ ต้องจดทะเบียนสมรสไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นเครือญาติของคู่สมรสเท่านั้น ห้ามทำอุ้มบุญเพื่อประโยชน์ทางการค้า ห้ามซื้อขายไข่ อสุจิหรือตัวอ่อน ซึ่งการดำเนินการตั้งครรภ์แทนผู้ให้บริการจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ก่อน

ทั้งนี้หากแพทย์ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานแพทยสภา มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากรับทำอุ้มบุญเพื่อประโยชน์เชิงการค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับนายหน้า หรือเอเจนซี่ ที่ชี้ช่องทางโฆษณาอุ้มบุญเพื่อประโยชน์ทางการค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนผู้ที่ขายอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กลับขึ้นด้านบน