ตรวจสอบรูปปั้นโบราณโพสต์ขายผ่านสื่อออนไลน์

ตรวจสอบรูปปั้นโบราณโพสต์ขายผ่านสื่อออนไลน์

ตรวจสอบรูปปั้นโบราณโพสต์ขายผ่านสื่อออนไลน์

รูปข่าว : ตรวจสอบรูปปั้นโบราณโพสต์ขายผ่านสื่อออนไลน์

กรณีมีการนำภาพรูปปั้นอวโรกิเตศวร มาประมูลขายในสื่อสังคมออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นรูปปั้นมาจาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสต์พนมรุ้ง ระบุว่าภาพรูปปั้นนี้เป็นปติมากรรมสัมฤทธิ์ในหมู่ประโคนชัยที่พบใน จ.บุรีรัมย์และนครราชสีมา

รูปปั้นอวโรกิเตศวร ปติมากรรมสัมฤทธิ์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ซึ่งบริษัทต่างชาตินำมาเปิดประมูลขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคาหลายสิบล้านบาท โดยอ้างว่าเป็นปะติมากรรมที่พบใน อ.ปะโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นวัตถุโบราณของไทยที่ถูกลักลอบนำออกไปขายหรือไม่

นายวสันต์ เทพสุริยานนท์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ และปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย อธิบายว่า ภาพที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์เป็น "รูปปั้นอวโรกิเตศวร" หรือประติมากรรมสัมฤทธิ์ ตามข้อมูล มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 และยอมรับว่าเป็นรูปปั้นประติมากรรมในกลุ่มประโคนชัยที่พบใน จ.บุรีรัมย์และนครราชสีมา

ซึ่งรูปปั้นดังกล่าวเป็นศิลปะแบบวัฒนธรรมเขมรโบราณที่พบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าภาพวัตถุโบราณเป็นของจริงและเก่าแก่จริงหรือไม่ ซึ่งต้องมีการพิสูจน์อย่างละเอียด

กลับขึ้นด้านบน