กรมสุขภาพจิตคาดปี 63 อัตราการฆ่าตัวตายทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว

กรมสุขภาพจิตคาดปี 63 อัตราการฆ่าตัวตายทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว

กรมสุขภาพจิตคาดปี 63 อัตราการฆ่าตัวตายทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว

รูปข่าว : กรมสุขภาพจิตคาดปี 63 อัตราการฆ่าตัวตายทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว

กรมสุขภาพจิตระบุว่า สังคมที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยการแข่งขันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้คนในสังคมเกิดความเครียด และนำไปสู่การคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งสถิติการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้น ทำให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทำให้ต้องสร้างแนวทางในการป้องกัน

จากการเก็บข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบว่า การฆ่าตัวตาย ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นทั่วโลก กว่า 800,000 คนต่อปี หรือ 11.69 ต่อประชากรแสนคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2563 โดยมีคนพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ 20 เท่าตัว

สำหรับไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดในปี พ.ศ. 2544 คิดเป็น 8.2 ต่อประชากรแสนคน และลดลงต่อเนื่อง โดยในปี 2557 เหลือ 6.08 ต่อประชากรแสนคน แม้ว่าจะอยู่ในเป้าหมายที่กำหนด คือไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรแสนคน แต่ยังมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จปีละกว่า 3,900 คน เฉลี่ย 1 คนในทุก 2 ชั่วโมง โดยมีผู้ชายฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิง 3 เท่า และเป็นกลุ่มอายุ 35-39 ปีมากที่สุด

จากสถิติที่เกิดขึ้นกรมสุขภาพจิต ได้พยายามสร้างความเข้าใจต่อผู้ที่อยู่ในภาวะความเครียดและกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่จะนำไปสู่คิดฆ่าตัวตาย โดยการฝึกสติเพื่อผ่อนคลาย การสร้างสมาธิ พยายามสำรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อจิตใจให้ห่างจากความคิดฆ่าตัวตายได้ และร่วมกันป้องกันการฆ่าตัวตายของคนใกล้ชิด โดยเฉพาะคนใกล้ตัว โดยการใส่ใจดูแล และห่วงใยกันตลอดจนให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาเหตุของการคิดฆ่าตัวตาย เพื่อการป้องกัน ช่วยเหลือได้อย่างถูกทาง

 

กลับขึ้นด้านบน