"มีชัย" ปัดบัญญัติกลไกเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ในรัฐธรรมนูญ

"มีชัย" ปัดบัญญัติกลไกเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ในรัฐธรรมนูญ

"มีชัย" ปัดบัญญัติกลไกเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ในรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : "มีชัย" ปัดบัญญัติกลไกเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ในรัฐธรรมนูญ

ประธาน กรธ.ยันยังไม่มีการบัญญัติเรื่องกลไกพิเศษรองรับช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีการบัญญัติหมวดปฏิรูปในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ประธาน กรธ.ระบุไม่ขัดข้องหากมีความจำเป็น

วันนี้ (26 ก.พ.2559) มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีที่ขอให้มีกลไกพิเศษรองรับช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นระยะเวลา 5 ปี นายมีชัย กล่าวว่า ยังไม่มีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ ขณะนี้เป็นเพียงการจินตนาการของคน และเห็นว่าไม่ควรคิดไปก่อน เพราะหากมีการเขียนสิ่งที่ต่างไปจากร่างเดิม กรธ.จะเปิดเผยต่อประชาชน และเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่คนไม่ยอมรับก็จะไม่ผ่านประชามติ

ส่วนการหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ถึงข้อเสนอของ ครม.นั้น นายวิษณุ เห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนบทถาวรไว้มากแล้ว พร้อมแนะให้ กรธ.ดูคำปรารภของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ว่า เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ครบถ้วนหรือไม่ เช่น การสร้างความปรองดอง ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะบัญญัติไว้อย่างไร

ประธาน กรธ.ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปทั้งของ สภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะรัฐมนตรี เมื่อรวบรวมเสร็จแล้วอาจส่งกลับไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งว่าครบถ้วนหรือไม่ ส่วนข้อเสนอให้เพิ่มเติมหมวดว่าด้วยการปฏิรูปแยกออกมาจากบทเฉพาะกาลนั้น ประธาน กรธ.ระบุว่าไม่ขัดข้องหากเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็น

กลับขึ้นด้านบน