กรมควบคุมมลพิษ เผยภาพรวมคุณภาพอากาศทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง ขอช่วยเฝ้าระวังไฟป่า

กรมควบคุมมลพิษ เผยภาพรวมคุณภาพอากาศทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง ขอช่วยเฝ้าระวังไฟป่า

กรมควบคุมมลพิษ เผยภาพรวมคุณภาพอากาศทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง ขอช่วยเฝ้าระวังไฟป่า

รูปข่าว : กรมควบคุมมลพิษ เผยภาพรวมคุณภาพอากาศทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง ขอช่วยเฝ้าระวังไฟป่า

กรมควบคุมมลพิษ เผยภาพรวมคุณภาพอากาศทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง จ.ตากปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 71 มคก./ลบ.ม. ขอทุกฝ่ายเฝ้าระวังไฟป่า งดเผาป่า

วันนี้ (27 ก.พ.2559 ) กรมควบคุมมลพิษ รายงานปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ณ เวลา 09.00 น. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัด โดยมีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 71 มคก./ลบ.ม. ที่ จ.ตาก โดยมีแนวโน้มของปริมาณฝุ่นละอองลดลงเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จ.น่าน ปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังและป้องกันรวมทั้งการดับไฟในพื้นที่ และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์และงดการเผาทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปริมาณฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มลดลง มีสาเหตุมาจากมีฝนตกในพื้นที่ (0.1-4.5 มม.) ประกอบกับลมแรงทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายและถูกพัดพาไปกับลม ไม่เกิดการสะสมตัว

กรมควบคุมมลพิษ เผยภาพรวมคุณภาพอากาศทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง จ.ตากปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 71 มคก./ลบ.ม. ขอทุกฝ่ายเฝ้าระวังไฟป่า งดเผาป่า

กรมควบคุมมลพิษ เผยภาพรวมคุณภาพอากาศทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง จ.ตากปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 71 มคก./ลบ.ม. ขอทุกฝ่ายเฝ้าระวังไฟป่า งดเผาป่า

กลับขึ้นด้านบน