นายกฯ ขอทุกฝ่ายตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบพัฒนาประเทศร่วมกัน

นายกฯ ขอทุกฝ่ายตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบพัฒนาประเทศร่วมกัน

นายกฯ ขอทุกฝ่ายตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบพัฒนาประเทศร่วมกัน

รูปข่าว : นายกฯ ขอทุกฝ่ายตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบพัฒนาประเทศร่วมกัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ระบุว่าการร่างรัฐธรรมนูญคือวาระแห่งชาติ ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดและวางแนวทางอย่างดีที่สุด พร้อมคาดหวังให้นักการเมืองตอนรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนบ้านเมืองไป

วานนี้ (26 ก.พ.2559) ระหว่างชี้แจงผลการดำเนินงานและสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงสัปดาห์ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ระบุว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ คือวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันคิดและวางแนวทางไปพร้อมๆ กัน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนและเข้มแข็งของบ้านเมือง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังคาดหวังว่าทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองจะตอบรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะใช้เป็นกรอบการพัฒนาประเทศร่วมกัน ระหว่างรัฐบาล เอกชนและประชาชน ภายใต้ทิศทางเดียวกัน

นายกรัฐมนตรี ได้ใช้โอกาสนี้ ชี้แจงว่าการกำหนดมาตรการควบคุมการเผาป่าในพื้นที่การเกษตร โดยจะมีการจัดชุดลาดตระเวนร่วม ประกาศเขตห้ามเผา และจะบทลงโทษสถานหนัก เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวย้ำถึงนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งแต่ฃะสถานศึกษาสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี และพยายามจะปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด

รวมถึงแนวทางการปฏิรูปการผลิตกำลังคนในสายอาชีวศึกษาพร้อมผลักดันสร้างภาพลักษณ์ ปรับค่านิยมต่อการเรียนในสายอาชีพนี้ เริ่มดีขึ้นตามลำดับ โดยปีการศึกษา 2558 มีผู้เรียนสายอาชีพมากขึ้นในรอบ 10 ปี แต่ก็ยังยอมรับว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นการดำเนินการที่ยาก หากแต่ยืนยันจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่

กลับขึ้นด้านบน