นักท่องเที่ยวไม่เห็นด้วยแนวคิดสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม-สัตว์ป่า

นักท่องเที่ยวไม่เห็นด้วยแนวคิดสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม-สัตว์ป่า

นักท่องเที่ยวไม่เห็นด้วยแนวคิดสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม-สัตว์ป่า

รูปข่าว : นักท่องเที่ยวไม่เห็นด้วยแนวคิดสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม-สัตว์ป่า

นักท่องเที่ยวไม่เห็นด้วยแนวคิดสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสธรรมชาติบนยอดภู

วันนี้ (27 ก.พ.2559) นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นชมยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งอากาศกำลังเย็นสบาย ส่วนใหญ่ต้องการขึ้นไปชมความงามของผาหล่มสักก่อนจะเข้าสู่ฤดูร้อน จากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งทราบข่าวโครงการก่อสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง ซึ่งบางส่วนเห็นด้วยเนื่องจากมองว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติยอดภูได้ แต่อยากให้หาแนวทางการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่าและระบบนิเวศน์

ขณะที่ผู้คัดค้านการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง มองว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นมาเที่ยวชมยอดภู เกิดปัญหารบกวนสัตว์โดยเฉพาะช้างป่า ซึ่งที่ผ่านมาเคยทำร้ายเจ้าหน้าที่อุทยานเสียชีวิต การสร้างกระเช้ายังอาจทำลายระบบนิเวศต้นลำน้ำพองที่ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์

กระแสการคัดค้านและเรียกร้องให้มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน เกิดขึ้นหลังจาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยความคืบหน้าโครงการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง งบประมาณกว่า 600 ล้านบาท โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและให้จัดทำแผนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากผ่านก็จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที

กลับขึ้นด้านบน