จัดระเบียบการท่องเที่ยวชาวต่างชาติเน้นแก้ปัญหาจราจร-ความปลอดภัย

จัดระเบียบการท่องเที่ยวชาวต่างชาติเน้นแก้ปัญหาจราจร-ความปลอดภัย

จัดระเบียบการท่องเที่ยวชาวต่างชาติเน้นแก้ปัญหาจราจร-ความปลอดภัย

รูปข่าว : จัดระเบียบการท่องเที่ยวชาวต่างชาติเน้นแก้ปัญหาจราจร-ความปลอดภัย

อุบัติเหตุจากรถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาขับท่องเที่ยวในไทยที่เกิดบ่อยครั้งในภาคเหนือ ล่าสุดการขนส่งทางบกเตรียมออกกฎกระทรวง ให้นักท่องเที่ยวจีนที่นำรถยนต์เข้ามาในประเทศต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้า และทำประกันภัยเพื่อลดปัญหากรณีเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุจากรถยนต์ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนกับรถของคนไทยที่เกิดบ่อยครั้งในภาคเหนือ ทำให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานกรมการขนส่งทางบกเพื่อออกพระราชบัญญัติ ควบคุมรถ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ผู้ขับขี่ ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกเตรียมออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้นักท่องเที่ยวแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าและทำประกันภัย

 

นักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่องแต่สร้างความกังวลแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ในประเทศไทย หลังพบว่าความไม่ชินทางและ กฎจราจรที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า กรมการขนส่งทางบกจัดทำร่างประกาศรถต่างประเทศเข้าไทยเสร็จแล้วพร้อมใช้ทันที เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับโดยกำหนดให้ผู้ที่จะนำรถยนต์เข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งขออนุญาตต่อสำนักงานขนส่งก่อนนำรถเข้ามาอย่างน้อย 10 วัน ขณะที่มาตรการเร่งด่วน คือให้รถนักท่องเที่ยวทำประกันภัยชั้น 3 เพื่อลดภาระปัญหา หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคู่กรณี

 

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา เบื้องต้นได้ข้อสรุปร่วมกันให้สำนักงานขนส่ง เข้มงวดและจำกัดจำนวนรถที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ

รวมถึงการบังคับให้มีการทำประกันภัยในทุกกรณีโดยมอบให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นโมเดลจังหวัดนำร่องในการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและวางมาตรการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

นอกจากปัญหาเรื่องการขับรถ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยกระทรวงมหาดไทย ยังได้กำชับให้ดูแลกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย หรือแอดเวนเจอร์ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะซิปไลน์ หรือการโหนลวดสลิงบนยอดไม้ เพราะที่ผ่านมามักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งทำให้มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยให้ความสำคัญเรื่องการให้บริการ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ดูแลตามฐานต่างๆ หากไม่ปฏิบัติตาม จะพิจารณาลงโทษ ให้พักใบอนุญาต หรือ ปิดกิจการ

นอกจากการแก้ไขปัญหารถนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังมีมาตรการจัดระเบียบการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงสรุปมาตรการที่จะใช้จัดระเบียบการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในพื้นที่เป้าหมายได้แก่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี, จ.เชียงใหม่, จ.เชียงราย, เกาะสมุย จ.ภูเก็ต, จ.สมุทรปราการ จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ขยายตัวมาก และมีปัญหาตามมา คือการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ โดยกำหนด 10 ข้อหาหลักต้องห้าม คือ 1.ขับขี่บนทางเท้า 2.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 3.ข้ามถนนผิดกฎหมาย ไม่หยุดรถให้คนข้าม 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ขับรถประมาทหวาดเสียว 6.ขับรถขณะเมาสุรา 7.ไม่สวมหมวกนิรภัย 8. ก่อมลพิษทางเสียง 9.จอดรถในที่ห้าม 10.จองถนนเป็นที่จอดรถ

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน