สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ ชี้ส่งออกไทยยังไม่ฟื้นตัว-ไตรมาสแรกติดลบร้อยละ 5

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ ชี้ส่งออกไทยยังไม่ฟื้นตัว-ไตรมาสแรกติดลบร้อยละ 5

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ ชี้ส่งออกไทยยังไม่ฟื้นตัว-ไตรมาสแรกติดลบร้อยละ 5

รูปข่าว : สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ ชี้ส่งออกไทยยังไม่ฟื้นตัว-ไตรมาสแรกติดลบร้อยละ 5

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ระบุ การส่งออกของไทยยังคงไม่ฟื้นตัว โดยติดลบติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 และมีแนวโน้มติดลบต่อเนื่อง คาดไตรมาสแรกติดลบร้อยละ 5

วันนี้ (1 มี.ค.2559) นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งออกของไทยในไตรมาสแรกยังไม่ฟื้นตัวและมีแนวโน้มติดลบต่อเนื่อง จากตัวเลขการส่งออกในเดือนมกราคม ที่มีมูลค่า 15,711 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.91 ซึ่งเป็นการติดลบต่อกันเป็นเดือนที่ 13 และต่ำที่สุดในรอบ 50 เดือน เป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งสภาผู้ส่งออก คาดว่า หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังถดถอย การส่งออกในไตรมาสแรกคงจะฟื้นตัวยากและมีโอกาสติดลบได้ถึงร้อยละ 5 ตามที่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้

ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออก คือ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ที่อาจส่งผลต่อผู้ส่งออกอาหารทะเล การรวมตัวเป็นหุ้นส่วนทางการค้าอย่างเข้มข้นที่เอื้อประโยชน์ต่อกันในกลุ่มสมาชิก ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) และสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง

สำหรับสถานการณ์การส่งออก ไทยส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอัญมณีและเครื่องประดับ โดยไทยส่งออกไปออสเตรเลียดีขึ้นจากการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบ มูลค่ากว่า 769 ล้านบาท

นอกจากนี้ สมาคมผู้ส่งออก ต้องการให้รัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ที่จะช่วยลดอุปสรรคด้านการค้า ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางการค้าแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการส่งออกร่วมกับรัฐและเอกชน รวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล รองรับการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน