ทูตจีนหนุนจัดระเบียบรถนักท่องเที่ยวจีนในไทย

ทูตจีนหนุนจัดระเบียบรถนักท่องเที่ยวจีนในไทย

ทูตจีนหนุนจัดระเบียบรถนักท่องเที่ยวจีนในไทย

รูปข่าว : ทูตจีนหนุนจัดระเบียบรถนักท่องเที่ยวจีนในไทย

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย สนับสนุนการจัดระเบียบรถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

น.ส.สุกัญญา ศิริโภคากิจ ขนส่งจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหารถนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามายังประเทศไทยและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ก่อนที่ร่างประกาศของกรมขนส่งทางบกผ่านกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ โดยได้ออกมาตรการให้รถทุกคันทำประกันภัยชั้น 3 เพิ่มจากการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณี พร้อมให้นักท่องเที่ยวนำพาสปอร์ต คู่มือรถ ใบขับขี่และโปรแกรมการท่องเที่ยวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 10 วัน และหลังจากได้รับอนุญาตแล้วให้คนขับขอใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทยและรับการอบรมกฎจราจรของประเทศไทยก่อนเดินทาง

ขณะที่นายนิ่ง ฟู่ขุ่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวสนับสนุนการจัดระเบียบรถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ เนื่องจากที่ผ่านมาอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจกฎจราจรและเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและจีนอย่างแน่นอน

กลับขึ้นด้านบน