เอกชนตั้งเป้าลดใช้น้ำร้อยละ 20 ภาคเกษตรเสียหายจากภัยแล้ง 2.2 หมื่นล้าน

เอกชนตั้งเป้าลดใช้น้ำร้อยละ 20 ภาคเกษตรเสียหายจากภัยแล้ง 2.2 หมื่นล้าน

เอกชนตั้งเป้าลดใช้น้ำร้อยละ 20 ภาคเกษตรเสียหายจากภัยแล้ง 2.2 หมื่นล้าน

รูปข่าว : เอกชนตั้งเป้าลดใช้น้ำร้อยละ 20 ภาคเกษตรเสียหายจากภัยแล้ง 2.2 หมื่นล้าน

ภาคเอกชนแสดงความพร้อมร่วมรณรงค์และตั้งเป้าลดการใช้น้ำลงร้อยละ 20 ขณะที่มีการประเมินความเสียหายจากภัยแล้งของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร พบมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท

สถานการณ์ภัยแล้งที่อาจรุนแรงสุดในรอบ 20 ปี ทำให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เตรียมจัดงานสัมมนาเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกลดการใช้น้ำลงร้อยละ 20 โดยจะระดมความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำรายใหญ่และภาคบริการระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำทั้งระบบ ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร กระทบต่อภาคเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปรัง คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท และอ้อย 1 หมื่นล้านบาท

ขณะที่นายสุพันธ์ มงคลสุธีร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมยังไม่ประเมินความเสียหายที่ชัดเจน แต่เชื่อว่ากลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งมักประสบปัญหานี้เตรียมรับมือไว้แล้วและมีน้ำเพียงพอต่อการผลิตถึงปลายปี 2559

กลับขึ้นด้านบน