นักวิจัยแนะเกษตรกรปลูก"ข้าวโพด-พริก"ช่วงฤดูแล้ง ใช้น้ำน้อย-ผลตอบแทนดี

นักวิจัยแนะเกษตรกรปลูก"ข้าวโพด-พริก"ช่วงฤดูแล้ง ใช้น้ำน้อย-ผลตอบแทนดี

นักวิจัยแนะเกษตรกรปลูก"ข้าวโพด-พริก"ช่วงฤดูแล้ง ใช้น้ำน้อย-ผลตอบแทนดี

รูปข่าว : นักวิจัยแนะเกษตรกรปลูก"ข้าวโพด-พริก"ช่วงฤดูแล้ง ใช้น้ำน้อย-ผลตอบแทนดี

นักวิจัยแนะเกษตกรปลูกข้าวโพด-พริก ช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากใช้น้ำน้อยให้ผลตอบแทนสูง ด้านเกษตรกรวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุนความรู้ด้านการตลาด เทคโนโลยี

วันนี้ (2 มี.ค.2559) นายทวีศักดิ์ ภู่หลำ กรรมการผู้จัดการบริษัท สวีทซีดส์ จำกัด นำเสนอการปลูกข้าวโพดหวานผ่านเวทีเสวนาสาธารณะ "เกษตรน้ำน้อย ทางออกของเกษตรกร" หลังพบว่า นอกจากใช้น้ำน้อยยังให้ผลประโยชน์ต่อไร่สูง โดยพื้นที่ปลูก1ไร่ ใช้น้ำ 144-216 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 ฤดูกาล ให้ผลตอบแทนไร่ละ 8,000 - 10,000บาท ขณะที่การทำนา 1 ไร่ ให้ผลตอบแทน 3,000 - 5,000 บาท

ด้านนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะเกษตรปลูกพริก เนื่องจากใช้น้ำน้อยไม่ชอบน้ำขัง หากสามารถบริหารจัดการได้ดีทั้งต้นทุนและตลาด ผลตอบแทนต่อไร่อาจสูงถึงไร่ละ 14,055 บาท เนื่องจากพริกยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ

เกษตรกรที่มาร่วมงาน แม้หลายคนจะสนใจปรับวิถีเกษตรรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง แต่ก็ยังกังวลว่า ผลตอบแทนจะไม่สูงเท่าที่งานวิจัยระบุไว้ เพราะขาดความรู้เรื่องตลาดและเทคโนโลยี จึงเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาสนับสนุนและให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อไม่ให้ต้องทิ้งอาชีพเกษตรเข้าสู่ภาคแรงงาน จากปัญหาขาดน้ำและราคาผลผลิตตกต่ำ

กลับขึ้นด้านบน