สธ.ตั้งวอร์รูมติดตามภัยแล้ง-สั่ง รพ.เตรียมเก็บน้ำสำรอง

สธ.ตั้งวอร์รูมติดตามภัยแล้ง-สั่ง รพ.เตรียมเก็บน้ำสำรอง

สธ.ตั้งวอร์รูมติดตามภัยแล้ง-สั่ง รพ.เตรียมเก็บน้ำสำรอง

รูปข่าว : สธ.ตั้งวอร์รูมติดตามภัยแล้ง-สั่ง รพ.เตรียมเก็บน้ำสำรอง

กระทรวงสาธารณสุขตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสั่งทุกโรงพยาบาลเตรียมเก็บน้ำสำรองและหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม พร้อมยืนยันว่าขณะนี้โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังให้บริการได้ตามปกติ

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงจัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและโรงพยาบาล

ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบ 4 แห่งและได้รับการแก้ปัญหาแล้วคือ โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ได้ขุดบ่อน้ำบาดาลและเตรียมจัดทำประปาผิวดิน, โรงพยาบาลเวียงเก่า จ.ขอนแก่น ประสานขอน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคหนองเรือ มาเติมทุกวันและอยู่ระหว่างหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม

ขณะที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ได้ขุดบ่อน้ำบาดาล 2 บ่อและอยู่ระหว่างจัดทำระบบกรองน้ำบาบาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สามารถล้างเครื่องมือแพทย์ได้

ส่วนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม ทำให้ผู้ป่วยโรคไตไม่สามารฟอกไตได้ จึงได้ประสานส่วนราชการในพื้นที่เพื่อขอน้ำสำรองแล้วและให้ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เชื่อว่าระยะยาวไม่ได้รับผลกระทบ

กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับมือ โดยเร่งหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ พร้อมจัดทำระบบกรองน้ำให้ได้มาตรฐานและขณะนี้ได้ประสานงานกับส่วนราชการและการประปาส่วนภูมิภาคแต่ละพื้นที่ เพื่อคอยช่วยเหลือโรงพยาบาลหากขาดแคลนน้ำ

กลับขึ้นด้านบน