สมาคมนักบินไทยกังวลสายการบินบันทึกชั่วโมงบินไม่ตรงความเป็นจริง

สมาคมนักบินไทยกังวลสายการบินบันทึกชั่วโมงบินไม่ตรงความเป็นจริง

สมาคมนักบินไทยกังวลสายการบินบันทึกชั่วโมงบินไม่ตรงความเป็นจริง

รูปข่าว : สมาคมนักบินไทยกังวลสายการบินบันทึกชั่วโมงบินไม่ตรงความเป็นจริง

ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากสายการนกแอร์ หลังจากกระทรวงคมนาคมพบว่ามีนักบินบางคนบินเกินมาตรฐานที่กำหนด ในขณะที่การลงบันทึกการบินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สำนักงานการบินพลเรือนจะตรวจสอบเชิงลึกใน 1 เดือนจากนี้ว่ารายได้ของนักบินสัมพันธ์กับชั่วโมงบินที่แจ้งไว้หรือไม่

ตามประกาศการบินพลเรือนเรื่องการกำหนดข้อจำกัด เวลาทำการบินและเวลาปฏิบัติหน้าที่ กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยในตำแหน่งนักบินต้องไม่ทำหน้าที่บินเกิน 8 ชั่วโมง ถ้าเกินต้องมีนักบินเสริมด้วย โดยภายใน 7 วันต่อเนื่อง ครูการบินหรือกัปตันจะมีช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมง ศิษย์การบินหรือโค ไพลอต มีช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตามประกาศนี้สะท้อนได้ว่านักบินจะต้องถูกบันทึกชั่วโมงบินไว้ทุกสัปดาห์ แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้น สายการบินนกแอร์มีการจัดเก็บข้อมูลบันทึกเวลาบินและช่วงปฏิบัติหน้าที่บินของนักบินและลูกเรือแบบรายเดือนและรายปีปฏิทิน ซึ่งไม่ตรงกับประกาศที่ให้เก็บข้อมูลแบบ 7 วันต่อเนื่อง นำไปสู่ข้อมูลที่ยังคลาดเคลื่อน จนยังสรุปผลไม่ได้ว่ามีนักบินมีชั่วโมงบินกี่คน

เป็นที่มาให้นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยานและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ระบุว่า ต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียด นอกจากการบันทึกชั่วโมงบินที่สายการบินแจ้ง ยังครอบคลุมถึงรายได้ของนักบินที่ได้จากค่าเบี้ยเลี้ยงจากการบิน หรือค่าเพอร์เดียม ที่ได้รับจากการบินแต่ละครั้ง สามารถนำมาคำนวณย้อนกลับเป็นชั่วโมงบินที่แท้จริง

ขณะที่นายสนอง มิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทย ยอมรับว่า มีความกังวลว่าอาจมีสายการบินที่บันทึกชั่วโมงบินของนักบินที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสายการบินบางแห่งมีนักบินไม่เพียงพอกับเที่ยวบินที่ให้บริการ โดยเห็นว่า กพท.ควรจัดทำระบบบันทึกชั่วโมงบินของนักบินทุกคน ทุกสายการบิน

 

ที่ผ่านมา กพท.มีการสุ่มตรวจและพบสายการบินมีชั่วโมงนักบินเกินกำหนดและได้ทำการปรับตามระเบียบ โดยสายการบินจะมีโทษทางปกครองคือ การพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองการเดินอากาศ (AOC) และมีโทษทางอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หากเป็นนักบินหรือลูกเรือที่มีโทษทางปกครองคือ การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และมีโทษทางอาญา ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งเคยมีนักบินสายการบินแห่งหนึ่งถูกปรับจากกรณีดังกล่าวแล้วเมื่อปี 2557

สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อตามระเบียบกำหนดให้สายการบินเป็นผู้บันทึกเวลาและแจ้ง กทพ.หากสายการบินได้ประโยชน์จากการบินเกินกำหนด เพราะไม่ต้องจ้างนักบินเพิ่ม ขณะที่นักบินก็ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการบิน จะมีกลไกใดที่เข้ามาตรวจสอบได้อย่างละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาชั่วโมงบินเกินที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

กลับขึ้นด้านบน