ซูเปอร์บอร์ด ประเมิน กสทช.เปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล ล้มเหลว

ซูเปอร์บอร์ด ประเมิน กสทช.เปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล ล้มเหลว

ซูเปอร์บอร์ด ประเมิน กสทช.เปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล ล้มเหลว

รูปข่าว : ซูเปอร์บอร์ด ประเมิน กสทช.เปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล ล้มเหลว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. หรือซูเปอร์บอร์ด ประเมิน กสทช.ล้มเหลวเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลทั้งระบบหลังอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ชี้ 5 ประเด็นหลักบกพร่อง- วิทยุดิจิทัลส่อเค้าล่ม

วันนี้ (3 มี.ค.2559) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทช.หรือซูเปอร์บอร์ด กสทช. แถลงประเมินการทำงานของ กสทช.ต่อการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิทัล นายพิชัย อุตมาภินันท์ กรรมการฯ ระบุว่า กสทช.ประสบความล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่าน ทำงานขาดประสิทธิภาพ เช่น การแจกคูปอลส่วนลด 690 บาท การสร้างความเข้าใจต่อการนำคูปองไปใช้แลกกล่อง และกระบวนการทางเทคนิคที่ทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงการรับชม รวมทั้งผู้ผลิตรายการเองไม่สามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อการรับชมและทำให้ขาดรายได้

ขณะเดียวกันยังมีความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุดิจิทัล ซึ่งการดำเนินงานของ กสทช. ซูเปอร์บอร์ดระบุว่า จะต้องมีแนวทางและแผนการเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนผ่านที่ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเปลี่ยนผ่านฯ พร้อมทั้งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการวิทยุอย่างทั่วถึงเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านนายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุมีหลายประเด็นที่ กสทช. ต้องเร่งแก้ปัญหา ขณะเดียวกันการออกอากาศของผู้ประกอบการก็ไม่ได้มีความโดดเด่นด้านเนื้อหา ส่งผลให้หลายช่องต้องปรับตัวและบางรายได้ปิดตัว

กลับขึ้นด้านบน