คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 2559

คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 2559

คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 2559

รูปข่าว : คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 2559

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี จัดงานคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกในวันที่ 3 มี.ค.ของทุกปี

วานนี้ (3 มี.ค.2559) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยและผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมปล่อยสัตว์ป่า อาทิ ละอง ละมั่ง ไก่ฟ้าหลังเทา-แข้งเทา เนื้อทราย ไก่ป่าตุ้มหูแดง และเต่าเหลือง รวมกว่า 50 ตัว คืนสู่ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี 2559

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของไทยตั้งอยู่ในเขตป่าตะวันตก ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี มีรายงานการเพิ่มจำนวนของสัตว์ป่าจำนวนหลายชนิดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการนำสัตว์ป่ามาปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติและส่งเสริมให้การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน