บทบาทสำคัญ"พ.อ.พิเศษ ถนัด คอมันตร์" ก่อตั้งสมาคมอาเซียน

บทบาทสำคัญ"พ.อ.พิเศษ ถนัด คอมันตร์" ก่อตั้งสมาคมอาเซียน

บทบาทสำคัญ"พ.อ.พิเศษ ถนัด คอมันตร์" ก่อตั้งสมาคมอาเซียน

รูปข่าว : บทบาทสำคัญ"พ.อ.พิเศษ ถนัด คอมันตร์" ก่อตั้งสมาคมอาเซียน

พ.อ.(พิเศษ).ถนัด คอมันตร์ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถึงแก่อนิจกรรม อายุรวม 102 ปี พ.อ.พิเศษ ถนัด คอร์มันตร์ มีบทบาทสำคัญก่อตั้งสมาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ประชาคมอาเซียนเมื่อปี 2510

มื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 พ.อ. (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ณ เวลานั้น ลงนามร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ หารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ.ชลบุรี เพื่อลงนามปฏิญญากรุงเทพ หรือ Bangkok Declaration ตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นจุดกำเนิดของความเป็นประชาคมอาเซียน ที่อายุครบ 49 ปี ในปีนี้

พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็นที่จดจำในบทบาทความเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในยุคนั้น ในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงยุคจอมพล ถนอม กิตติขจร ในช่วงปี 2502-2504 ซึ่งเป็นยุคสงครามเย็น ที่โลกแบ่งเป็นสองขั้วคือสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียต

ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล สื่อสารมวลชนอิสระ ได้เคยสัมภาษณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนี้ ระบุถึงคุณูปการต่อการต่างประเทศของไทย

ต่อมา พ.อ. (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ได้รับเลือกให้เป็น สมาชิกฝ่ายไทยใน ศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในด้านการเมือง เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 2 สมัยในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างปี 2522- 2525 และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี 2516และปี 2523 พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 102 ปี

กลับขึ้นด้านบน