"ประวิตร" รับอาจมี คสช.ร่วม ส.ว.สรรหา - รัฐบาลส่งร่างแก้ไข รธน.ชั่วคราวให้ สนช.แล้ว

"ประวิตร" รับอาจมี คสช.ร่วม ส.ว.สรรหา - รัฐบาลส่งร่างแก้ไข รธน.ชั่วคราวให้ สนช.แล้ว

"ประวิตร" รับอาจมี คสช.ร่วม ส.ว.สรรหา - รัฐบาลส่งร่างแก้ไข รธน.ชั่วคราวให้ สนช.แล้ว

รูปข่าว : "ประวิตร" รับอาจมี คสช.ร่วม ส.ว.สรรหา - รัฐบาลส่งร่างแก้ไข รธน.ชั่วคราวให้ สนช.แล้ว

รัฐบาลส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไม่ปฏิเสธ หากจะมีสมาชิก คสช.เข้าร่วม ส.ว.สรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่าน

วันนี้ (4 มี.ค.2559) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่า แนวคิดการให้มี ส.ว.สรรหา ช่วงเปลี่ยนผ่าน ไม่ใช่ความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่การมี ส.ว.สรรหา จะช่วยให้สามารถเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ส่วนจะมีสมาชิก คสช.เข้าร่วมเป็น ส.ว.สรรหา ด้วยหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทำ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ขอแสดงความเห็นเรื่อง ส.ว.สรรหา เพื่อการปฏิรูป 5 ปี เพราะต้องรอความชัดเจนจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก่อน ส่วนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 เพื่อรองรับการทำประชามติที่จะมีขึ้น ล่าสุด ส่งถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

ด้านนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงความคืบหน้าการปรับร่างรัฐธรรมนูญ หมวด 3 สิทธิ์และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ที่เริ่มตั้งแต่มาตรา 25 ตั้งแต่เพิ่มการคุ้มครองสิทธิ์หรือเสรีภาพในทางศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้คดี, การตรากฎหมายจำกัดเสรีภาพต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม และกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิได้, สิทธิ์ในการร้องทุกข์หรือฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ, เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร, สิทธิ์ที่ยังไม่มีการตรากฎหมายบังคับบุคคลหรือชุมชนสามารถใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพนั้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้

นอกจากนี้ ยังบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง โดบบุคคลย่อมมีสิทธิ์รวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภค โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งอำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ, สิทธิ์ของผู้ยากไร้ย่อมได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, จนไปถึงสิทธิ์ของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร ย่อมได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือตามกฎหมายบัญญัติ

กลับขึ้นด้านบน