ขสมก.เปิดตัวรถต้นแบบปรับปรุงรถเมล์เก่า เตรียมชงเข้า ครม.ของบฯ ยกเครื่องใหม่ 671 คัน

ขสมก.เปิดตัวรถต้นแบบปรับปรุงรถเมล์เก่า เตรียมชงเข้า ครม.ของบฯ ยกเครื่องใหม่ 671 คัน

ขสมก.เปิดตัวรถต้นแบบปรับปรุงรถเมล์เก่า เตรียมชงเข้า ครม.ของบฯ ยกเครื่องใหม่ 671 คัน

รูปข่าว : ขสมก.เปิดตัวรถต้นแบบปรับปรุงรถเมล์เก่า เตรียมชงเข้า ครม.ของบฯ ยกเครื่องใหม่ 671 คัน

ขสมก.ร่วมมือกับ สจล.ปรับปรุงรถเมล์เก่า 671 คัน ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์และช่วงล่างใหม่ ใช้งบประมาณคันละ 1.5 ล้านบาท ส่วนโครงการจัดซื้อรถเมล์ 489 คัน ยืนยันโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน รับมอบรถได้ในปีนี้

วันนี้ (4 มี.ค.2559) นายสุรชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า จะเดินหน้าโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหารถเข้ามาวิ่งทดแทนรถที่เสื่อมสภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยจะเร่งแก้ไขหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างหรือทีโออาร์ ให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพอ.) นอกจากนี้จะเดินหน้าทำตามแผนฟื้นฟูของ ขสมก.ตามที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ไว้ก่อนหน้านี้ โดยแผนระยะเร่งด่วนคือ การลดค่าใช้จ่ายในองค์กรและขายรถที่ปลดระวางแล้ว การใช้พื้นที่ของ ขสมก.มาใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการใช้บุคคลากร

ขณะเดียวกัน ขสมก.ยังร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรับปรุงรถเมล์เก่าจำนวน 671 คัน เบื้องต้นได้ผลิตรถต้นแบบ 3 คัน โดยปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างใหม่แต่ยังใช้โครงเหล็กตัวถังเดิม โดยใช้งบประมาณดำเนินการประมาณคันละ 1.5 ล้านบาท ซึ่งหากจัดซื้อรถใหม่จะมีราคามากกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งการปรับปรุงสภาพรถเมล์อยู่ในแผนจัดหารถใหม่ของ ขสมก. ซึ่งเป็นวงเงินเดิมที่ครอบคลุมการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีเดิม 489 คัน และการจัดหารถเมล์ไฟฟ้า 200 คัน ซึ่งแผนการจัดหาและปรับปรุงรถใหม่ทั้งหมดนี้ ขสมก.จะสรุปแผนภายในเดือนมีนาคม 2559 และจะสามารถนำเสนอให้ ครม.พิจารณาในเดือนเมษายนนี้

 

กลับขึ้นด้านบน