"นิวยอร์ค" เปิดให้บริการสถานีรถไฟมูลค่าแพงที่สุดในโลก 138,000 ล้านบาท

"นิวยอร์ค" เปิดให้บริการสถานีรถไฟมูลค่าแพงที่สุดในโลก 138,000 ล้านบาท

"นิวยอร์ค" เปิดให้บริการสถานีรถไฟมูลค่าแพงที่สุดในโลก 138,000 ล้านบาท

รูปข่าว : "นิวยอร์ค" เปิดให้บริการสถานีรถไฟมูลค่าแพงที่สุดในโลก 138,000 ล้านบาท

มหานครนิวยอร์คของสหรัฐอเมริกาเปิดให้บริการสถานีรถไฟที่มีมูลค่าการก่อสร้างสูงที่สุดในโลกแล้ว ด้วยมูลค่า 138,000 ล้านบาท หลังใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี

มหานครนิวยอร์คของสหรัฐอเมริกาเปิดให้บริการสถานีรถไฟที่มีมูลค่าการก่อสร้างสูงที่สุดในโลกแล้ว โดยเป็นศูนย์รวมการคมนาคมแห่งเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เนื่องจากเป็นศูนย์เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางรถไฟที่เดินทางไปนิว เจอร์ซี่ย์ กับเครือข่ายรถไฟใต้ดินของมหานครนิวยอร์ค นอกจากนี้ ภายในสถานีรถไฟยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อในกลุ่มอาคารเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ซึ่งในระยะแรกจะเปิดให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้น

สถานีรถไฟแห่งนี้ออกแบบโดยซานติอาโก คาลาทราวา สถาปนิกลูกครึ่งสเปน-สวิส โดยอาคารด้านนอกสร้างด้วยโลหะและกระจก มีลักษณะคล้ายปีกนก และถูกขนานนามว่า ออคคิวลัส ซึ่งหมายถึงช่องวงกลมที่อยู่ด้านบน หรือด้านข้างของอาคาร ตัวอาคารมีความยาว 107 เมตร มีช่วงที่กว้างที่สุด 35 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 12 ปี ซึ่งในระยะแรกตั้งงบประมาณในการก่อสร้างเอาไว้ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 72,000 ล้านบาท

ต่อมางบประมาณในการก่อสร้างบานปลายออกไปประมาณ 138,000 ล้านบาท ทำให้สถานีรถไฟแห่งนี้กลายเป็นสถานีรถไฟที่มีค่าก่อสร้างแพงที่สุดในโลก ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 250,000 คนต่อวัน

กลับขึ้นด้านบน