นักท่องเที่ยวจีนทยอยทำใบขับขี่ตามมาตรการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

นักท่องเที่ยวจีนทยอยทำใบขับขี่ตามมาตรการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

นักท่องเที่ยวจีนทยอยทำใบขับขี่ตามมาตรการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

รูปข่าว : นักท่องเที่ยวจีนทยอยทำใบขับขี่ตามมาตรการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

นักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ระบุถึงปัญหาของนักท่องเที่ยวจีนว่ามีสาเหตุหลักมาจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ ซึ่งผู้ประกอบการและคนไทยควรปรับตัว ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนจำนวนหนึ่งทยอยไปทำใบขับขี่ตามมาตรการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

นักท่องเที่ยวชาวจีนทยอยทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานเช่ารถขับขี่ในประเทศไทย หลังจากภาครัฐเข้มงวดนักท่องเที่ยวจีนไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งผู้ประกอบการรถเช่ายอมรับว่า นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มลูกค้าขับขี่รถไม่ชำนาญและไม่ทราบกฏจรจราจร จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ไม่เพียงปัญหาอุบัติเหตุเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของมารยาทไม่เป็นที่ยอมรับและการปฏิเสธจ่ายค่าอาหารด้วยการอ้างเหตุผลต่างๆ

กรวรรณ สังขกร นักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า ปีที่ผ่านมามีชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศ 130 ล้านคน เกือบ 8 ล้านคนเดินทางมายังประเทศไทยและประเมินว่าในอีก 4 ปี นักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านคน โดยสาเหตุของปัญหานักท่องเที่ยวจีนเกิดจากการสื่อสารระหว่างกันน้อยเกินไป ผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนต้องปรับตัวเพื่อลดช่องว่างความไม่เข้าใจ

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและภาคธุรกิจท่องเที่ยว ได้ข้อสรุปเบื้องต้นข้อบังคับการนำรถมาใช้ในประเทศไทย เช่น เพิ่มค่าธรรมเนียมจากเดิมคันละ 500 บาท เป็นคันละ 3,000 บาท รถทุกคันต้องทำประกันภัยครอบคลุมถึงคู่กรณีและรถบ้านเสียค่าธรรมเนียมเต็มพิกัด 6,000 บาทต่อคัน แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนจะประกาศใช้ก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้

กลับขึ้นด้านบน