พระเมธีฯ ค้านคำวินิจฉัย ก.ม.คณะสงฆ์ปี 2505 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน-ชี้ทำให้สังคมสับสน

พระเมธีฯ ค้านคำวินิจฉัย ก.ม.คณะสงฆ์ปี 2505 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน-ชี้ทำให้สังคมสับสน

พระเมธีฯ ค้านคำวินิจฉัย ก.ม.คณะสงฆ์ปี 2505 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน-ชี้ทำให้สังคมสับสน

รูปข่าว : พระเมธีฯ ค้านคำวินิจฉัย ก.ม.คณะสงฆ์ปี 2505 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน-ชี้ทำให้สังคมสับสน

เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเตรียมแถลงท่าทีต่อกรณีคำวินิจฉัยกฎหมายคณะสงฆ์ปี 2505 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเห็นว่าคำวินิจฉัยนี้ทำให้สังคมสับสน

วันนี้ (6 มี.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เตรียมแถลงท่าทีต่อกรณีคำวินิจฉัยกฎหมายคณะสงฆ์ ปี 2505 ฉบับแก้ไขปี 2535 ในมาตรา 7 เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่สรุปว่ากระบวนการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ทำผิดขั้นตอนกฎหมาย

พระเมธีธรรมาจารย์ เปิดเผยว่า คำวินิจฉัยนี้จะทำให้สังคมสับสน ทั้งที่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และตามจารีตประเพณีอย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ เป็นห่วงว่าการปกครองคณะสงฆ์จะถูกบั่นทอน จากองค์กรอิสระต่างๆ ที่เข้ามาแทรกแซงองค์กรปกครองสูงสุดคณะสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม (มส.)

ส่วนที่ตีความว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะเลขานุการที่ประชุม มส.ไม่ได้มีหน้าที่เสนอรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ให้ มส.รับรอง เพราะควรเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการเริ่มต้นกระบวนการนั้น ถือว่าเป็นเรื่องภายในคณะสงฆ์ และเป็นมารยาทที่อาณาจักรจะไม่ก้าวล่วงศาสนจักร ซึ่งที่ผ่านมา พศ.ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้ว

กลับขึ้นด้านบน