กลุ่มหนุนสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเรียกร้องนายกฯ อนุมัติโครงการ

กลุ่มหนุนสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเรียกร้องนายกฯ อนุมัติโครงการ

กลุ่มหนุนสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเรียกร้องนายกฯ อนุมัติโครงการ

รูปข่าว : กลุ่มหนุนสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเรียกร้องนายกฯ อนุมัติโครงการ

กลุ่มสนับสนุนให้สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้อนุมัติโครงการพร้อมแนบรายงานประชาพิจารณ์ของคนในพื้นที่และผลการศึกษาวิจัยที่ระบุถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มองค์กรเอกชน ซึ่งระบุว่าเป็นชาวภูกระดึงกว่า 20 คน นำโดยนายคุณาวุฒิ บุดดาทอง ประธานคณะกรรมการรณรงค์ให้สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง และนายคำพันธุ์ ป้องปาน ประธานที่ปรึกษาฯ เข้ายื่นหนังสือพร้อมแถลงการณ์เรื่องความคิดเห็นของคนในพื้นที่ต่อกรณีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย รวมทั้ง 9 เหตุผลที่สนับสนุนสร้างกระเช้าไฟฟ้าถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและเรียกร้องให้อนุมัติโครงการ

ตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุนก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ยังได้แนบรายงานการทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ ซึ่งอ้างอิงว่ามีประชาชนสนับสนุนให้ก่อสร้างมากกว่าร้อยละ 90 จากการทำแบบสอบถามจำนวน 9,288 คน จากประชาชนในพื้นที่ 35,000 คน ซึ่งมีอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมถึงอ้างอิงผลการศึกษาของคณะวิจัยที่ระบุว่าสามารถสร้างกระเช้าได้ โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับน้อย

กลับขึ้นด้านบน