จับตาบอร์ด กสทช.ถกวาระพิเศษ สางทุกปัญหาทีวีดิจิทัล

จับตาบอร์ด กสทช.ถกวาระพิเศษ สางทุกปัญหาทีวีดิจิทัล

จับตาบอร์ด กสทช.ถกวาระพิเศษ สางทุกปัญหาทีวีดิจิทัล

รูปข่าว : จับตาบอร์ด กสทช.ถกวาระพิเศษ สางทุกปัญหาทีวีดิจิทัล

บอร์ด กสทช.นัดประชุมวาระพิเศษวันนี้ (9 มี.ค.2559) เพื่อหารือปัญหาเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ทั้งการแจกคูปอง การช่วยเหลือผู้ประกอบการและการเลื่อนจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิทัล ขณะที่เลขาธิการ กสทช.ย้ำหากบอร์ดไม่กล้าตัดสินใจ จะเสนอนายกฯ ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเสนอให้คณะกรรมการ กสทช. ชุดใหญ่พิจารณาหลายเรื่องสำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่คณะทำงานแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลได้หารือร่วมกันมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง เช่น การแจกคูปองส่วนลด 690 บาท เพิ่มเติมให้ครบ 23 ล้านครัวเรือน, การขยายเวลาอายุใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการทั้ง 24 ช่อง ซึ่งมีระยะเวลา 15 ปี การเลื่อนจ่ายค่างวดประมูล งวดที่ 3 ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2559 รวมถึงประเด็นข้อเสนอที่ว่า หากผู้ประกอบการต้องการทิ้งใบอนุญาต ก็ไม่ต้องจ่ายค่างวดประมูลที่เหลืออยู่ ซึ่งยังเหลือค้างจ่ายอีก 3-4 งวด

ในส่วนของการแจกคูปองเพิ่มเติมนั้นมีความคืบหน้าไปบ้างแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ พล.อ.ประยุท์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่ประเด็นที่น่าจับตา คือ การขยายอายุใบอนุญาตของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลและการเลื่อนจ่ายเงินค่างวดประมูล งวดที่ 3 ของทุกช่อง รวมเป็นเงินกว่า 8,100 ล้านบาท และการทิ้งใบอนุญาตโดยไม่ต้องจ่ายงวดที่เหลือนั้น (งวดที่ 4 -6)

ก่อนหน้านี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ หากบอร์ด กสทช.ไม่กล้าตัดสินใจ ก็จำเป็นต้องส่งเรื่องให้หัวหน้าคสช. เป็นผู้ตัดสินใจแทน โดยผู้ประกอบการหลายราย ในนามของคณะทำงานแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลได้เสนอให้นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะทำงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงการคลังเคยทักท้วงข้อเสนอของคณะทำงานแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลว่า ในทางกฎหมายไม่สามารถทำตามข้อเสนอของคณะทำงานฯ ได้ เพราะอาจทำให้เห็นว่า กสทช. เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และรัฐจะเสียรายได้จากที่ควรจัดเก็บได้ตามระยะเวลาเดิมที่ กสทช.กำหนด

กลับขึ้นด้านบน