กลุ่มประเทศอาเซียนตั้งศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

กลุ่มประเทศอาเซียนตั้งศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

กลุ่มประเทศอาเซียนตั้งศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

รูปข่าว : กลุ่มประเทศอาเซียนตั้งศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

การประชุมคณะทำงานกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันใน จ.เชียงใหม่ ได้ข้อสรุปร่วมกันให้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางและเร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกันทั้งภูมิภาคอาเซียน

ตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ยกเว้นประเทศเมียนมาและบรูไน ร่วมกันร่างข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อยกร่างโรดแมปเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันทั้งภูมิภาคอาเซียน ในการประชุมอาเซียนปลอดหมอกควันวันสุดท้ายที่ จ.เชียงใหม่

สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า หลังจากมีการหารือตลอด 3 วันที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันคือจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเพื่อรวบรวมข้อมูลจุดฮอตสปอตและพื้นที่เสี่ยงในประเทศต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาในประเทศและลดปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างทำจึงไม่เป็นเอกภาพ

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ความเห็นและข้อตกลงร่วมของกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาหมอกควันพิษได้อย่างยั่งยืน เพราะมีศูนย์แก้ปัญหาหมอกควันอาเซียนที่สามารถแบ่งปันข้อมูลกัน

หลังจากนี้ประเทศไทยจะเป็นตัวแทนในการยกร่างแผนโรดแมปป้องกันแก้ปัญหาหมอกควันและส่งให้แต่ละประเทศพิจารณา พร้อมส่งกลับมาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ก่อนจะมีการปรับให้สมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการยกร่างแผนพัฒนาในการประชุมผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2559

กลับขึ้นด้านบน