นายกฯ ชูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความยั่งยืน ในที่ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ 14

นายกฯ ชูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความยั่งยืน ในที่ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ 14

นายกฯ ชูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความยั่งยืน ในที่ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ 14

รูปข่าว : นายกฯ ชูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความยั่งยืน ในที่ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ 14

นายกรัฐมนตรี เสนอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ 14 เพื่อเป็นแนวทางผลักดันทุกมิติร่วมกัน และนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2573

วันนี้ (10 มี.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ 14 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุถึงความมุ่งหวังว่า ACD ต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน ลดความหวาดระแวง และมีผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยากให้แต่ละประเทศมาร่วมกันกำหนดกรอบการทำงานเพื่อเดินหน้าในการนำไปปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับเร่งการขับเคลื่อนโดยเร็ว เพราะสถานการณ์โลกเคลื่อนไปข้างหน้าแต่จะต้องคำนึงถึงมวลมนุษยชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในอีก 15 ปี

นายกรัฐมนตรี ยังนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไทยได้ดำเนินการและประสบผลสำเร็จ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริมากว่า 40 ปี แล้ว เพื่อช่วยแก้ปัญหาประชาชนยากจน จึงเชื่อว่าประเทศต่างๆนำไปประยุกต์และแลกเปลี่ยนกันได้ พร้อมชี้ว่า ไทยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติไว้ 20 ปี และมีแนวทางประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กลับขึ้นด้านบน