สัญญาณภัยแล้ง “เขาใหญ่” แหล่งต้นน้ำ 4 สาย เริ่มแห้งขอด

สัญญาณภัยแล้ง “เขาใหญ่” แหล่งต้นน้ำ 4 สาย เริ่มแห้งขอด

สัญญาณภัยแล้ง “เขาใหญ่” แหล่งต้นน้ำ 4 สาย เริ่มแห้งขอด

รูปข่าว : สัญญาณภัยแล้ง “เขาใหญ่” แหล่งต้นน้ำ 4 สาย เริ่มแห้งขอด

วิกฤติที่สุดในรอบ 20 ปี สำหรับภัยแล้งปี 59 นอกจากภาคเกษตกรรม-ผู้ใช้น้ำต้องปรับตัว เพื่อรักษาน้ำให้พอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ต้นน้ำเริ่มก็เห็นความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำกลับเริ่มแห้งขอด

 

สัญญาณภัยแล้ง “เขาใหญ่” แหล่งต้นน้ำ 4 สาย เริ่มแห้งขอด------------------------------------------------------ถือว่าวิกฤติที่สุดในรอบ 20 ปี สำหรับภัยแล้งในปี 2559 นอกจากภาคเกษตกรรม-ผู้ใช้น้ำต้องเริ่มปรับตัว เพื่อรักษาปริมาณน้ำให้พอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ต้นน้ำเริ่มก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งต้นน้ำ กลับเริ่มแห้งขอด ติดตามได้ใน วาระประเทศไทย

โพสต์โดย Thai PBS News บน 10 มีนาคม 2016

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน