ขยายวงเงินช่วยผู้ประสบภัยเเล้งเพิ่มเป็นจังหวัดละ 50 ล้าน

ขยายวงเงินช่วยผู้ประสบภัยเเล้งเพิ่มเป็นจังหวัดละ 50 ล้าน

ขยายวงเงินช่วยผู้ประสบภัยเเล้งเพิ่มเป็นจังหวัดละ 50 ล้าน

รูปข่าว : ขยายวงเงินช่วยผู้ประสบภัยเเล้งเพิ่มเป็นจังหวัดละ 50 ล้าน

กรมบัญชีกลางขยายวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเเล้งเพิ่มเติม จากเดิมกำหนดให้จังหวัดละ 20 ล้านบาท เป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท

กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเพิ่มเติม จังหวัดละ 30 ล้านบาท จากเดิมกำหนดให้จังหวัดละ 20 ล้านบาท รวมเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการจะต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเมื่อช่วยเหลือแล้ว จังหวัดต้องส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางขอเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการต่อไป

กลับขึ้นด้านบน