พม.เปิดตัวห้องชุดโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดง ขนาดห้อง 33 ตรม.

พม.เปิดตัวห้องชุดโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดง ขนาดห้อง 33 ตรม.

พม.เปิดตัวห้องชุดโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดง ขนาดห้อง 33 ตรม.

รูปข่าว : พม.เปิดตัวห้องชุดโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดง ขนาดห้อง 33 ตรม.

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดห้องชุดแฟลตดินแดงใหม่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

วานนี้ (10 มี.ค.2559) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบด้านคุณภาพชีวิต สังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการ

การเคหะแห่งชาติได้เปิดตัวห้องชุดตัวอย่างที่จะมีการจัดสร้างใหม่ แทนแฟลตดินแดงเดิม จากที่ก่อนหน้านี้ได้สำรวจข้อมูลและมวลชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผู้พักอาศัย รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้อยู่อาศัย และสอบถามข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัย ซึ่งดำเนินการสำรวจไปแล้ว จำนวน 5,420 หน่วย จากห้องพักอาศัย 5,846 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 92.71 โดยพบว่าผู้พักอาศัยเห็นด้วยกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง คิดเป็นร้อยละ 87.14 ซึ่งนับว่าเป็นผลการสำรวจที่ผู้พักอาศัยเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ และผลสำรวจยังระบุว่า เห็นด้วยกับขนาดห้อง 33 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 75.7

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน