กนอ.เดินหน้าโครงการ "รับเบอร์ซิตี้" ที่สงขลา

กนอ.เดินหน้าโครงการ "รับเบอร์ซิตี้" ที่สงขลา

กนอ.เดินหน้าโครงการ "รับเบอร์ซิตี้" ที่สงขลา

รูปข่าว : กนอ.เดินหน้าโครงการ "รับเบอร์ซิตี้" ที่สงขลา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านยางพารา ในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา ซึ่งจะส่งผลให้อนาคตตลาดมีความต้องการผลผลิตจากยางพาราเพิ่มขึ้น

วันนี้ (11 มี.ค.2559) นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา (รับเบอร์ซิตี้)

นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของรัฐบาล

ล่าสุดลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมยางพารา, ด้านสินเชื่อการสนับสนุนการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการประกอบกิจการยางแปรรูปครบวงจร ซึ่งการทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้อนาคต ตลาดมีความต้องการยางพารามากขึ้น รวมทั้งส่งผลให้ราคาผลผลิตชนิดนี้สูงขึ้น

กลับขึ้นด้านบน