สธ.เผยคนไทยป่วยไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ใช้ยาเกินปริมาณ เตรียมตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมแก้ปัญหา

สธ.เผยคนไทยป่วยไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ใช้ยาเกินปริมาณ เตรียมตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมแก้ปัญหา

สธ.เผยคนไทยป่วยไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ใช้ยาเกินปริมาณ เตรียมตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมแก้ปัญหา

รูปข่าว : สธ.เผยคนไทยป่วยไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ใช้ยาเกินปริมาณ เตรียมตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมแก้ปัญหา

รมว.สธ.เผยคนไทยใช้ยาเกินปริมาณกำหนด โดยเฉพาะยาแก้ปวด-คลายกล้ามเนื้อที่เป็นพิษต่อไต ร่วมด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สาเหตุป่วยโรคไตเรื้อรังกว่า 8 ล้านคน อยู่ในระยะสุดท้าย 70,000 คน เตรียมตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหา

วันนี้ (11 มี.ค.) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 70,000 คน ที่ต้องรับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี โดยมีสาเหตุมากจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือการใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ยาประเภทยาแก้ปวดข้อ ยาคลายกล้ามเนื้อที่เป็นพิษต่อไต ทำให้รัฐบาลต้องจ่ายค่ารักษาปีละกว่า 10,000 ล้านบาท

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวอีกว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดยุทธศาสตร์การคัดกรองโรคไตและชะลอความเสื่อมไต เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รู้เร็ว รักษาเร็ว โดยตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมขึ้นในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยภายในปีนี้ (2559) จะขยายคลินิกดังกล่าวให้ครอบคลุมในสถานบริการใกล้บ้าน ทั้งโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่และโรงพยาบาลชุมชน ที่มีทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพ และนักโภชนากร ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม พร้อมจัดทำคู่มือทีมรักษ์ไต และคู่มือการดูแลตนเองสำหรับประชาชน

กลับขึ้นด้านบน