ทุ่ม 13 ล้านบาท ชิงทะเบียนรถเลขสวย "3 กก 3333" สูงสุดเป็นอันดับ 2

ทุ่ม 13 ล้านบาท ชิงทะเบียนรถเลขสวย "3 กก 3333" สูงสุดเป็นอันดับ 2

ทุ่ม 13 ล้านบาท ชิงทะเบียนรถเลขสวย "3 กก 3333" สูงสุดเป็นอันดับ 2

รูปข่าว : ทุ่ม 13 ล้านบาท ชิงทะเบียนรถเลขสวย "3 กก 3333" สูงสุดเป็นอันดับ 2

กรมการขนส่งทางบกเผยผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร หมวดอักษรเบิ้ล "3กก" โดยเลขทะเบียน "3กก-3333" จบการประมูลที่วงเงิน 13,000,000 บาท นับเป็นยอดประมูลสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจาก "1 กก 1111" ที่ประมูลได้ 25 ล้านบาท

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร ในหมวดอักษรเบิ้ล "3กก" ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. 2559 ที่กรมการขนส่งทางบก เฉพาะวันที่ 12 มี.ค.นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 39,613,333 บาท โดยหมายเลขทะเบียน "3กก3333" ทุบสถิติสูงสุด จบการประมูลที่วงเงิน 13,000,000 บาท สูงสุดเป็นลำดับที่สองในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สำหรับสถิติสูงสุดลำดับแรกยังคงเป็น "1กก1111" ประมูลได้ในราคา 25,000,000 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำรายได้จากการประมูลสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อใช้ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย เช่น จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน รณรงค์ส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยสร้างนักขับขี่ที่ปลอดภัยโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ จัดตั้งศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยดังกล่าว ช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน อาทิ ไม้เท้าไม้ค้ำยัน แขนเทียมขาเทียมรถนั่งสำหรับผู้พิการรถสามล้อโยก และอุปกรณ์อื่นที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด โดยที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนไปแล้วเกือบ 13,000 รายผู้ร่วมประมูลเลขสวยจึงนับว่ามีส่วนช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย

กลับขึ้นด้านบน