ความแตกต่างการเลือกใช้ระบบดับเพลิงของธนาคารพาณิชย์

ความแตกต่างการเลือกใช้ระบบดับเพลิงของธนาคารพาณิชย์

ความแตกต่างการเลือกใช้ระบบดับเพลิงของธนาคารพาณิชย์

รูปข่าว : ความแตกต่างการเลือกใช้ระบบดับเพลิงของธนาคารพาณิชย์

การเลือกใช้ระบบดับเพลิงของธนาคารพาณิชย์ มีความแตกต่างตามความเหมาะสมของสภาพอาคารและช่วงเวลาในการก่อสร้าง ซึ่งอาคารที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานานยังนิยมใช้ระบบสปริงเกอร์ ขณะที่อาคารใหม่จะเปลี่ยนมาเป็นระบบดับเพลิงด้วยสารเคมี

จากการสอบถามข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ พบว่ามีการติดตั้งระบบดับเพลิงที่มีความแตกต่างหลากหลายและไม่ได้ใช้ระบบเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแต่ละธนาคารจะพิจารณาเลือกใช้ระบบดับเพลิงตามเงื่อนไขของสภาพอาคาร ช่วงเวลาในการก่อสร้าง งบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือกใช้

โดยธนาคารทหารไทย ซึ่งเป็นอาคารสูง 34 ชั้น ใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ชื่อระบบ FM200 เป็นระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้สารเคมีฮาโรคาบอน ซึ่งจะตัดกระบวนการเพลิงไหม้ด้วยการลดอุณหภูมิและตัดออกซิเจนออก ไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารธนชาต เลือกใช้ระบบดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันอัติโนมัติ ผ่านสัญญาณอินฟาเรด ร่วมกับหัวจ่ายน้ำอัตโนมัติ หรือสปริงเกอร์

ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นอาคารสูง ใช้ระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ ระบบระงับอัคคีภัย ระบบระบายควัน ระบบอัดอากาศภายในชั้นทำการร่วมกับบันไดหนีไฟ

ขณะที่ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ยังใช้ระบบตรวจจับควันและสปริงเกอร์น้ำ เนื่องจากเป็นอาคารที่สร้างมาเป็นเวลานาน การวางระบบดับเพลิงในช่วงเวลาก่อสร้างยังนิยมการใช้น้ำอยู่และยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบ

กลับขึ้นด้านบน