ผ่อนผันผู้ค้าปากคลองตลาดถึง 21 มี.ค. กทม.เสนอย้ายไปซอยสวนผัก 4-ตลาดไท

ผ่อนผันผู้ค้าปากคลองตลาดถึง 21 มี.ค. กทม.เสนอย้ายไปซอยสวนผัก 4-ตลาดไท

ผ่อนผันผู้ค้าปากคลองตลาดถึง 21 มี.ค. กทม.เสนอย้ายไปซอยสวนผัก 4-ตลาดไท

รูปข่าว : ผ่อนผันผู้ค้าปากคลองตลาดถึง 21 มี.ค. กทม.เสนอย้ายไปซอยสวนผัก 4-ตลาดไท

กทม.เสนอ 2 พื้นที่ค้าขายใหม่ให้ผู้ค้าปากคลองตลาด พร้อมยืดเวลาให้อยู่ชั่วคราวจนถึงวันประชุม 15 ตัวแทนอีกครั้งในวันที่ 21 มี.ค.นี้

กรุงเทพมหานคร อนุญาตให้ผู้ค้าทำการค้าชั่วคราวจนถึงวันที่ 21 มี.ค.2559 เฉพาะผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผัน โดยต้องทำตามข้อตกลง คือ ในเวลากลางวันห้ามผู้ค้าจอดรถขายสินค้าบริเวณผิวจราจร ส่วนเวลากลางคืนผู้ค้าตั้งวางขายสินค้าตั้งแต่เวลา 20.30 น. และเก็บร้านทำความสะอาดให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.30 น.

หลังการประชุมหารือร่วมกันครั้งล่าสุด กรุงเทพมหานครได้เสนอพื้นที่รองรับผู้ค้าปากคลองตลาดเพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ตลาดในซอยสวนผัก 4 ซึ่งเป็นของกระทรวงมหาดไทย เป็นอาคาร 3 ชั้น และมีที่จอดรถรองรับ โดยไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา 5 ปี ชำระเพียงค่าน้ำและค่าไฟตามการใช้งานจริงเท่านั้น พื้นที่ที่ 2 คือ ตลาดไท จ.ปทุมธานี โดย 6 เดือนแรก จะไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ หลังจากนั้นคิดค่าเช่าแผงวันละ 99 บาท

แต่ด้านกลุ่มผู้ค้ายังยื่นข้อเสนอขออนุญาตตั้งวางแผงค้าเพื่อทำการค้าบนทางเท้าต่อไปเช่นเดิม ซึ่งกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่าไม่สามารถทำตามที่ผู้ค้าต้องการได้ โดยจะนัดประชุมตัวแทนผู้ค้าปากคลองตลาดทั้ง 15 คน ร่วมหารือแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่ 21 มี.ค.

กลับขึ้นด้านบน