ภาคประชาสังคมหวั่นนโยบายพื้นที่ปลอดภัย แรงจูงใจก่อเหตุรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนใต้

ภาคประชาสังคมหวั่นนโยบายพื้นที่ปลอดภัย แรงจูงใจก่อเหตุรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนใต้

ภาคประชาสังคมหวั่นนโยบายพื้นที่ปลอดภัย แรงจูงใจก่อเหตุรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนใต้

รูปข่าว : ภาคประชาสังคมหวั่นนโยบายพื้นที่ปลอดภัย แรงจูงใจก่อเหตุรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนใต้

ภาคประชาสังคม มองว่า การที่ฝ่ายความมั่นคงประกาศให้พื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่นำร่องด้านความปลอดภัย อาจช่วยสงเสริมให้การพูดคุยสันติสุขเดินหน้าต่อไป แต่ในทางกลับกันอาจสร้างแรงจูงใจให้ฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐก่อเหตุรุนแรงเพื่อแสดงศักยภาพ

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน