คพ.ยอมรับแนวทางจัดการขยะในไทยทำได้ยาก-ตกค้างกว่า 6 แสนตันต่อปี

คพ.ยอมรับแนวทางจัดการขยะในไทยทำได้ยาก-ตกค้างกว่า 6 แสนตันต่อปี

คพ.ยอมรับแนวทางจัดการขยะในไทยทำได้ยาก-ตกค้างกว่า 6 แสนตันต่อปี

รูปข่าว : คพ.ยอมรับแนวทางจัดการขยะในไทยทำได้ยาก-ตกค้างกว่า 6 แสนตันต่อปี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากญี่ปุ่นเผยแก้ปัญหาขยะต้องเริ่มรณรงค์สร้างความตระหนักประชาชนและชุมชนที่ต้นทาง พร้อมออกกฎหมายให้ครอบคลุมสภาพปัญหา ด้านกรมควบคุมมลพิษยอมรับแนวทางจัดการขยะในไทยทำได้ยากจากหลายปัจจัย ทำให้มีขยะตกค้างเพิ่มกว่า 6 แสนตันต่อปี

วันนี้ (17 มี.ค.2559) นายวิจารณ์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ในเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับตัวแทนกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น โดยยอมรับว่าแม้ปัญหาขยะจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของไทย ซึ่งที่ผ่านมาจัดทำแผนแม่บทจัดการขยะ มีโรดแมปจัดการขยะที่ชัดเจนจากรัฐบาลตั้งแต่เดือน ส.ค.2557 พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะของประเทศปี 2559-2564 ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว รอเสนอเข้าสู่การพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

นายวิจารณ์ กล่าวว่า สภาพปัญหาขยะตกค้างที่มีกว่า 30 ล้านตัน ประกอบกับขยะมูลฝอยใหม่ที่เพิ่มเติมอีกปีละกว่า 6 แสนตัน และแนวทาง 3R ที่นำมาใช้รณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ Reduce, Reuse, Recycle ที่ยังทำไม่ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การตั้งเป้าลดขยะร้อยละ 30 ทำได้เพียงร้อยละ 18 เท่านั้น เช่นเดียวกับแนวทางการสร้างเตาเผาขยะชุมชน เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าหลายแห่งยังถูกต่อต้านคัดค้าน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่เกิดข้อจำกัดในแนวทางบริหารจัดการทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ

ด้านนายคาซึฮิสะ มัทสึดะ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการขยะมูลฝอยและการรีไซเคิล กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น กล่าวว่า การจัดการขยะไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและชุมชน ตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษที่เกิดขึ้น เริ่มจากการคัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดของเสีย ซึ่งการบริหารจัดการที่ทำอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2543 ประกอบกับการออกกฎหมายที่ครอบคลุมถึงปัญหา เช่น กฎหมายจัดตั้งสังคมแห่งการหมุนเวียนทรัพยากร, กฎหมายรีไซเคิลสิ่งก่อสร้างและอาหาร, กฎหมายรีไซเคิลรถยนต์ และการแก้กฎหมายให้การจัดการขยะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ในรอบ 16 ปีที่ผ่านมาการเกิดขึ้นของมูลฝอยใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์ขยะมูลฝอยของไทยในปี 2558 มีขยะมูลฝอยรวม 26.85 ล้านตันต่อปี หรือ 73,560 ตันต่อวัน หรือเทียบการเกิดขยะได้กับ 1.13 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งปริมาณขยะตลอดทั้งปี ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 4.94 ล้านตัน นำไปกำจัดถูกต้อง 8.34 ล้านตัน, กำจัดไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน รวมถึงตกค้างในพื้นที่และกำจัดไม่ถูกต้อง 6.22 ล้านตัน ส่งผลให้มีแนวโน้มขยะเพิ่มขึ้น 6 แสนตันต่อปี

กลับขึ้นด้านบน