อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เสนอประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง-จ.อ่างทอง ปลูกถั่วเขียวสู้ภัยแล้ง

อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เสนอประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง-จ.อ่างทอง ปลูกถั่วเขียวสู้ภัยแล้ง

อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เสนอประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง-จ.อ่างทอง ปลูกถั่วเขียวสู้ภัยแล้ง

รูปข่าว : อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เสนอประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง-จ.อ่างทอง ปลูกถั่วเขียวสู้ภัยแล้ง

อ.คูเมือง เสนอให้ จ.บุรีรัมย์ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง หลังจากประกาศไปแล้ว 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ห้วยราช และ อ.พลับพลาชัย ขณะที่การปลูกพืชใช้น้ำน้อยใน จ.อ่างทอง เริ่มได้ผลแล้ว โดยเฉพาะถั่วเขียวที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 700 คน

วันนี้ (17 มี.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาใน ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง หันมาปลูกถั่วเขียวแทนการทำนา สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมปลูกถั่วเขียวกว่า 700 คน รวมพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ชาวนาแจ้งต้องขอเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเพิ่ม จากเดิมคนละ 5 กิโลกรัม เป็นคนละ 10 กิโลกรัม

ส่วนหน่วยงานภาครัฐนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อสายยาง ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร รวมไปถึงสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝั่งขวา ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ขณะที่เกษตรกร ต.มหาโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ต้องว่าจ้างคนงานขุดบ่อบาดาลจาก 20 เมตร ลึกเป็น 30-40 เมตร หลังแม่น้ำปิงแห้งขอด เพื่อหล่อเลี้ยงไร่อ้อยที่กำลังขาดน้ำ ส่วนที่น้ำตกสกุโณทยาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สมาชิกชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก นักเรียน ทหาร และผู้ต้องขังเรือนจำ จ.พิษณุโลก ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าในช่วงฤดูแล้ง

เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ติดเครื่องสูบน้ำจากหนองทุ่งนามนฝั่งเหนือ มายังหนองน้ำทุ่งนามนฝั่งใต้ เพื่อเติมน้ำวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับผลิตประปา บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกุดจับ หลังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องมากว่า 1 สัปดาห์

ขณะที่ อ.คูเมือง ได้เสนอให้ จ.บุรีรัมย์ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง หลังจากประกาศไปแล้ว 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ห้วยราช และ อ.พลับพลาชัย ส่วนเกษตรกรบ้านฝั่งตะคอง ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ใช้โอกาสที่น้ำลำตะคอง ลดต่ำลงจนเกิดสันทราย ปลูกมันเทศ ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ติดตั้งสปริงเกลอร์ บนหลังคาฟาร์มไก่ เพื่อคลายร้อน หลังจากไก่เครียด ออกไข่น้อยลง รวมถึงต้องเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก 1 บ่อ เพื่อให้มีน้ำพอใช้ในฟาร์ม

กลับขึ้นด้านบน