กรมควบคุมมลพิษยอมรับการจัดการขยะในไทยไม่มีประสิทธิภาพ-ขยะตกค้างเพิ่ม 6 แสนตัน/ปี

กรมควบคุมมลพิษยอมรับการจัดการขยะในไทยไม่มีประสิทธิภาพ-ขยะตกค้างเพิ่ม 6 แสนตัน/ปี

กรมควบคุมมลพิษยอมรับการจัดการขยะในไทยไม่มีประสิทธิภาพ-ขยะตกค้างเพิ่ม 6 แสนตัน/ปี

รูปข่าว : กรมควบคุมมลพิษยอมรับการจัดการขยะในไทยไม่มีประสิทธิภาพ-ขยะตกค้างเพิ่ม 6 แสนตัน/ปี

กรมควบคุมมลพิษ ยอมรับหลายปัจจัยส่งผลให้แนวทางจัดการขยะในไทยทำได้ยากและไม่มีประสิทธิภาพ มีขยะตกค้างเพิ่มกว่า 600,000 ตันต่อปี

วันนี้ (17 มี.ค.2559) นายวิจารณ์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่ารัฐบาลมีโรดแมปจัดการขยะที่ชัดเจนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะของประเทศปี 2559-2564 แต่สภาพปัญหาขยะตกค้างที่มีกว่า 30 ล้านตัน ประกอบกับขยะมูลฝอยใหม่ที่เพิ่มเติมอีกปีละกว่า 600,000 ตัน รวมทั้งแนวทาง 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle ที่นำมาใช้รณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ยังทำไม่ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ลดขยะได้เพียงร้อยละ 18 จากเป้าหมายร้อยละ 30 นอกจากนี้หลายพื้นที่ยังมีการคัดค้านแนวทางการสร้างเตาเผาขยะชุมชนเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟ้ฟ้า ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่เกิดข้อจำกัดทำให้บริหารจัดการได้ไม่มีประสิทธิภาพ

สำหรับสถานการณ์ขยะของไทยในปี 2558 มีขยะรวม 26.85 ล้านตันต่อปี หรือ 73,560 ตันต่อวัน เทียบการเกิดขยะได้กับ 1.13 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งปริมาณขยะตลอดทั้งปีถูกนำไปใช้ประโยชน์ 4.94 ล้านตัน นำไปกำจัดถูกต้อง 8.34 ล้านตัน กำจัดไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน รวมถึงตกค้างในพื้นที่และกำจัดไม่ถูกต้อง 6.22 ล้านตัน ส่งผลให้มีแนวโน้มขยะเพิ่มขึ้น 600,000 ตันต่อปี

กลับขึ้นด้านบน