การประปายืนยันมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

การประปายืนยันมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

การประปายืนยันมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

รูปข่าว : การประปายืนยันมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

กระทรวงพาณิชย์หารือกับการประปาเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำว่าเพียงพอตลอดฤดูแล้งที่คาดว่าจะยาวนานถึงเดือน ก.ค.นี้ หรือไม่

เมื่อวานนี้ (17 มี.ค.2559) น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ประชุมร่วมกับการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ถึงสถานการณ์น้ำดื่ม น้ำใช้ ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ โดยยืนยันว่ามีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการจนสิ้นสุดหน้าแล้งอย่างแน่นอน จากความกังวลว่าสถานการณ์แล้งจะยาวนานจนถึงเดือน ก.ค.2559 โดยการประปานครหลวงมี 18 สาขา ดูแลในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และการประปาส่วนภูมิภาค 230 สาขา 358 หน่วยบริการ โดยได้มีการสำรองน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำดื่มและมีแผนลดแรงดันการส่งน้ำในช่วงเวลากลางคืน เพื่อลดการใช้น้ำ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้หารือร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือในการลดพื้นที่ทำการเกษตร และสำหรับในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน ร้านอาหาร ได้มีการประสานหารืออย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งส่วนของโรงพยาบาลด้วย

กลับขึ้นด้านบน